מחירי הדירות למי שרוכשים אותן במזומן אכן ירדו

15/04/2023 ב- 08:17 | פורסם בהמדור לשירות הציבור, השוליים המתרחבים של קו אינסופי, ענייני דיומא | סגור לתגובות על מחירי הדירות למי שרוכשים אותן במזומן אכן ירדו

בהיותי אחד הכותבים הפוריים במגוון תחומים מאז תחיית העברית, התנסיתי במתן כותרות למאמרים פרי מקלדתי כה הרבה פעמים עד שאעיד בפניכם כמין בר סמכא לעניין זה בלבד. ישנן פעמים שרעיון שלם צץ במוחי, והוא הכותרת במלואה, ומתחת לה מרחיב אני במילים את הרעיון הזה כדי שיתבהר לקוראיי. וישנן פעמים שהמילים נשטפות מאצבעותיי ותוך כדי השיטפון או לאחריו תר אני אחר כותרת שתגדיר את ערמת המילים הזו.

Continue Reading מחירי הדירות למי שרוכשים אותן במזומן אכן ירדו…

המציאות האופיואיטית אשר חיים בה הביביסטים

08/04/2023 ב- 19:03 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על המציאות האופיואיטית אשר חיים בה הביביסטים

בממשלת בנט-לפיד התקבלה החלטה למגן את היישובים לאורך קו הגבול הצפוני מפני פגיעתן של רקטות. במרבית הבתים חסרו ממ"דים ונדרשו מיליארדי שקלים מתקציב המדינה לבנותם. התחלפה ממשלה ובמסגרת המו"מ להרכבת הקואליציה הצליחו המפלגות החרדיות לסחוט בנקל את בנימין נתניהו. בתמורה לחילוצו מן הכלא הבטיח להם אותם מיליארדי שקלים למען מוסדות חינוך שלא לומדים בהם מתמטיקה ואנגלית. בדרך כלל, התקצוב שלהם נמוך ממוסדות חינוך שנלמדים בהם דברים שאינם רק תורה. אך לא עוד – קוצצו 80 אחוזים מתקציב המיגון בצפון כדי להעבירם למען התלמידים החרדים.

Continue Reading המציאות האופיואיטית אשר חיים בה הביביסטים…

האינטרס של הדתיים בעד הפרדת רשויות מתנגש באינטרס הביביסטי לאחדן לכדי רשות אחת

07/04/2023 ב- 05:32 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על האינטרס של הדתיים בעד הפרדת רשויות מתנגש באינטרס הביביסטי לאחדן לכדי רשות אחת

הבה נניח מין אוטופיה דתית אשר בה כלל אזרחי ישראל דורשים כי חוקי המקרא יושתתו בארץ ורק על פיהם נפעל. משמעות הדבר היא הפרדת רשויות: רשות משפטית ששופטת על פי החוקים הללו, ורשות מבצעת שפועלת על פיהם. ברשות מחוקקת אין צורך שהרי תורה כבר ניתנה בסיני. דתיים שחפצים בהשתתת חוקי המקרא, מוכרחים אפוא לרצות בהפרדת רשויות שכזו. מנגד, בניסיונו להימלט מאימת הדין, ביבי נתניהו וחבר מרעיו כבר השתלטו על הרשות המבצעת ועל הרוב המכריע ברשות המחוקקת, והוא מוכרח גם להשתלט על הרשות השופטת כדי לקבוע מי יהיו השופטים בערעורו לבית המשפט העליון שידונו בתיקיו הפליליים. הם ייבחרו על ידו רק אם יבטיחו להעניק לו זיכוי. פטפוטיו המפלגים והמסיתים על אודות בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ אינם אלא הסחת דעת כלפי ציבור בוחריו. פסיקות בג"ץ חשובות פחות בעיניו. מטרתו היחידה היא להישאר אדם חופשי. לשם כך, רק רשות אחת – הוא עצמו – תשלוט על שאר הרשויות.

Continue Reading האינטרס של הדתיים בעד הפרדת רשויות מתנגש באינטרס הביביסטי לאחדן לכדי רשות אחת…

האם ההנהגה החרדית דורשת לשמר בכוח את המצב הקיים או לכפות שינוי בו?

06/04/2023 ב- 06:36 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על האם ההנהגה החרדית דורשת לשמר בכוח את המצב הקיים או לכפות שינוי בו?

בעזרת נאשם בפלילים גמרו אומר שלושה מגזרים להפר את האחווה, השוויון והחירות בחברה הישראלית: מזרחים מן הפריפריה מנסים להפר את האחווה כדי לנקום על קיפוחם, דתיים-לאומיים דורשים להפר את השוויון על מנת ליטול את זכויותיהם של ערביי הארץ על מולדתם, וחרדים תובעים להפר את החירות – על שום מה?

Continue Reading האם ההנהגה החרדית דורשת לשמר בכוח את המצב הקיים או לכפות שינוי בו?…

מתברר כי לתומכי ההפיכה המשטרית יש עקב אכילס

05/04/2023 ב- 08:36 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על מתברר כי לתומכי ההפיכה המשטרית יש עקב אכילס

ככל שסקרי דעת קהל משקפים את המציאות נכונה, כך מתחוור לתומכי ההפיכה המשטרית כי נקודת תורפה קריטית פוגעת מאד בלכידותם. פלג גדול מתוכם חפץ בפשרה עם מתנגדי ההפיכה, ויש מהם שאפילו מסכימים לוותר על היתכנותה ובלבד שתישמר שלמות העם. מנגד, רק פלג קטן ממתנגדי ההפיכה חפץ בפשרה עם תומכי ההפיכה כדי שתישמר שלמות העם ואיש מהם אינו מסכים כי למענה יש לוותר כליל על הדמוקרטיה.

Continue Reading מתברר כי לתומכי ההפיכה המשטרית יש עקב אכילס…

אין זה מן ההיגיון לדבר בשבח מוסר החיילים ובאותה הנשימה להתעלם ממוסריותם

01/04/2023 ב- 09:36 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על אין זה מן ההיגיון לדבר בשבח מוסר החיילים ובאותה הנשימה להתעלם ממוסריותם

מטרת הממשלה הנוכחית היא להסיר את כל המגבלות על כוחה האפשרי, לפי רצון חבריה וזה שעומד בראשה ומנסה דרך כך להיחלץ מסורג ובריח. החסם היחידי בשיטה הישראלית שמסוגל לעמוד בפני כל ממשלה הוא בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. אם היה חסם אחר, כמו בית נבחרים נוסף, היתה הממשלה נטפלת אליו ודורשת לשנות את שיטת הבחירה של נציגיו כדי שיתאים למאווייה. לשם השגת מטרתה חפצה הממשלה להשתלט אפוא על בית המשפט העליון דרך מינוי שופטים שיצהירו נאמנות לממשלה, ודרך החלשת כוחם – במידה שהללו יבחרו לפעול באופן עצמאי ולא רק לפי רוח הממשלה. לעת עתה, סוכלה המטרה באמצעות התקוממות של אזרחים שסולדים מחברי הממשלה בגין מי שהם, וששואפים לחיות בדמוקרטיה והיו נאבקים למענה אפילו נתנו קולם ביום הבחירות למען חברי ממשלה שכזאת.

Continue Reading אין זה מן ההיגיון לדבר בשבח מוסר החיילים ובאותה הנשימה להתעלם ממוסריותם…

קדושת בג"ץ היא שהביאה קבוצות לחץ בצבא המילואים לאיים באי-התייצבות לשירות

30/03/2023 ב- 09:01 | פורסם בהשוליים המתרחבים של קו אינסופי, ענייני דיומא | סגור לתגובות על קדושת בג"ץ היא שהביאה קבוצות לחץ בצבא המילואים לאיים באי-התייצבות לשירות

טייסי חיל האוויר מורגלים בהפלת פצצות ובהפלת מטוסי אויב, ועוד רבות ידובר כיצד הפילו בפעם הזו את ניסיון ההפיכה המשטרית, מצילים כהרגלם את המדינה מן האבדון שמשחר לפתחה. התארגנותם הקבוצתית היתה ברורה למקבלי ההחלטות במטכ"ל ובממשלה בשל רצונם להשבית את טייסת F-15I דווקא. מטוסי F16I ומטוסי F-35I מסוגלים להפציץ בכל מקום במזרח התיכון, אך בגלל מידותיהם אינם יכולים לשאת פצצות מימן, שמצויות בידי ישראל לפי פרסומים זרים. הטייסת הזו היא אחת משלוש הזרועות האסטרטגיות של מעצמה גרעינית, בצד טילי קרקע-קרקע בליסטיים וצוללות עם טילי שיוט, וכנראה היחידה מהן שמצוידת בפצצות מימן. השבתתה היא פגיעה אנושה בביטחון הלאומי, ולפיכך, מדינה חפצת חיים באזור רווי איומים מוכרחה להיכנע לטייסים. וכך אמנם היה לאורך שרשרת הפיקוד: מפקד חיל האוויר נכנע, הרמטכ"ל נכנע, שר הביטחון נכנע וראש הממשלה הכריז על כניעה, לפי שעה.

Continue Reading קדושת בג"ץ היא שהביאה קבוצות לחץ בצבא המילואים לאיים באי-התייצבות לשירות…

היבטים פסיכולוגיים של הקרב על איילון

25/03/2023 ב- 15:23 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על היבטים פסיכולוגיים של הקרב על איילון

החיים מלאי תהפוכות. כילד שגדל בדרום ת"א נדמו לי סדרי עולם כבלתי משתנים: עצרות המוניות יש לקיים בכיכר מלכי ישראל ושיטוטים רגליים ניתן לעשות בוואדי איילון בזמן שהוא יבש. אף על פי שהייתי שקוע ברוב שנות חיי הראשונות בתוך דמיוני, מבלי כמעט לתקשר עם בני אדם, לא דמיינתי שאוטוסטרדות תיבנינה בצידי הנחל, ושהפגנות תתקיימנה עליהן. כשהוחל בבנייתן יצאתי עם נוספים להפגין נגדן. ציבור רב דיבר מדם ליבו על זיהום של רעש ושל אוויר, אבל אף אחד לא יצא לעצור את הטרקטורים בשטח. ההפגנות נגד קיומן של נתיבי איילון לא התקיימו עליהן. איש לא סבר אז כי תהיה בהן תכלית ממשית. רק בחלוף שנים עצרתי דחפור בפעם הראשונה, על גדת נהר הירדן, כשאנשי כפר הנשיא עמדו לבנות שם סכר. אלה היו הזמנים של פעולות מדויקות נגד חנויות שנמכרות אצלן פרוות בעלי חיים, ואני תכננתי כמה מהן. הייתי אקטיביסט למען שמירת הסביבה כשהביטוי אקטיביזם לא היה מוכר בכלל, אף לא לי.

Continue Reading היבטים פסיכולוגיים של הקרב על איילון…

דעת רוב החרדים והמזרחים המסורתיים נחטפה על ידי המשיחיים

18/03/2023 ב- 04:28 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על דעת רוב החרדים והמזרחים המסורתיים נחטפה על ידי המשיחיים

שלשום התיישבתי לצפות בערוץ 10 לאחר תקופת מה. גברת אחת כבת 70 שסייעתי לה לצלוח מכשלה באותו היום המשיכה ללכת לידי, ובעודה משוחחת עימי בענייני השעה הכריחה אותי לעשות כן. לדבריה, ערוץ 10 אשר נפטר לאחרונה מן המשקולת הביביסטית המכבידה, שב להיות נושכני כשהיה לפנים. אולי צדקה, אך שוגה זה שסבור כי איילה חסון ושרון גל אשר עזבו לתחנות אחרות הינם מן הגרועים ביותר. למצער, שניהם אינם נבערים. ישבה שם באולפן עיתונאית חרדית שאינני מכיר את שמה וצווחה שטויות עד שאפילו יו"ר ועד הבסטיונרים בשוק מחנה יהודה היה נבוך לשמען. גם לביביזם הקיצוני ביותר יש גבולות, והיא חצתה אותם. כידוע, בנימין נתניהו הפציר בקנצלר הגרמני לקיים פגישה בברלין. אולף שולץ הסכים ולא חסך שבטו מראש ממשלת ישראל. הביקורת כולה נסבה ביחס להפיכה המשטרית שמקדמת הקואליציה בקצב של אסטרואיד בדרכו להתפוצץ על האדמה. ומה היה לחרדית הנסערת להביע: מי צריך את הגרמנים בכלל?

Continue Reading דעת רוב החרדים והמזרחים המסורתיים נחטפה על ידי המשיחיים…

מסעות פרסונה נון גרטה באמריקה

15/03/2023 ב- 10:25 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על מסעות פרסונה נון גרטה באמריקה

אחרי הפוגרום שביצעו נערי הזוועות בחו'ארה, הציע בצלאל סמוטריץ' למחות את העיירה הפלשתינית מעל פני האדמה. אחר כך גמגם איזשהו גינוי רפה בדבר חשיבות שלטון החוק, כאילו מצווה החוק להצית בתי מגורים על יושביהם אך רק באמצעות השלטונות, וגם חזר בו מהצעתו הנוראה כדי לא להיחקר בגין הסתה לטרור. ברם, שר האוצר של מדינת ישראל הוכרז אישיות בלתי רצויה ברחבי תבל בגין עידודיו לבצע פשע נגד האנושות. הוא מטייל בארצות הברית על חשבון משלם המיסים, מגיד כי מצויה חשיבות עליונה בסיורו, וזאת על אף שלא נמצא גורם בממשל האמריקני שמסכים לפגוש אותו.

Continue Reading מסעות פרסונה נון גרטה באמריקה…

העמוד הבא »

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com.
Entries וכן תגובות feeds.