האם ביטול זכות הקניין הרוחני בשם המוסר עדיף על הצדק?

15/05/2021 ב- 06:29 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על האם ביטול זכות הקניין הרוחני בשם המוסר עדיף על הצדק?

זמן מה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשפחם אשר יובא מבריטניה ומארה"ב נמכר באיטליה במחירים מופרזים, טען אחד הצירים האיטלקיים בחבר הלאומים שאך נוסד, כי יש להנהיג בעלות בינלאומית על הפחם שהתעשייה כה זקוקה לו. זוהי דוגמה אחת מיני רבות לאווירה שהשתררה אז בדעת הקהל ושלפיה אי השוויון בין אומות יוצר חיכוכים שמובילים למלחמות, והדרך להבטחת השלום בעולם היא לתמוך בחלוקה מחדש של חומרי הגלם שלא על פי החלוקה הגיאוגרפית של אוצרות הטבע, שעשתה חסד בתוך מדינות אחדות וקיפחה מדינות אחרות, אלא באופן מתוכנן על ידי מוסדות בינלאומיים.

Continue Reading האם ביטול זכות הקניין הרוחני בשם המוסר עדיף על הצדק?…

נחוצים לישראל כללים דיפלומטיים מיוחדים ביחסיה עם טורקיה

07/05/2021 ב- 05:22 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על נחוצים לישראל כללים דיפלומטיים מיוחדים ביחסיה עם טורקיה

בני ערובה מקושרים בימינו לאנשים אשר משתלטים עליהם שלא מרצונם ומשוחררים משבייתם בעבור כופר כלשהו, אך ערובה כשמה היא ערבות. עד לפני מאות שנים היו מחליפים בני ערובה מרצון. כששתי ממלכות היו חותמות ביניהן על הסכם שלום, הן העבירו זו לזו בני אצולה כדי שהללו יהיו ערבים למימושו. הצד המפר מוכרח היה לדעת כי מעשיו מסכנים את אנשי שלומו בחצר המלוכה היריבה. ג'ינג'יס חאן סלד ממנהג זה ותחתיו הקים את מוסד החסינות הדיפלומטית. שני הצדדים המשיכו להחליף ביניהם שליחי קבע הגרים זה אצל זה כתנאי לקיומו של השלום, אך הוענקו להם זכויות יתר שאינן מתירות לפגוע בהם. כל אשר ניתן לעשות הוא לגרשם אל ארץ מוצאם, אם כשהם פועלים בזדון מטעם עצמם או אם כשהמדינה השולחת אותם פועלת באופן הזה כנגד המדינה המארחת. כך התהפכו היוצרות, ובמקום להחזיק בבן הערובה ולאיים על שולחיו כדי שישנו ממנהגם אחרת יבולע לו, מוותרים על הישארותו ומוציאים אותו בריא ושלם אל מחוץ לגבולות.

Continue Reading נחוצים לישראל כללים דיפלומטיים מיוחדים ביחסיה עם טורקיה…

לראשונה מתנהל ביבי לפי החותם שירצה להותיר בהיסטוריה

05/05/2021 ב- 06:57 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על לראשונה מתנהל ביבי לפי החותם שירצה להותיר בהיסטוריה

אריאנוס מניקודמיה חיבר במאה ה-2 לפנה"ס את 'אנבסיס של אלכסנדר', ושם מסופר כי המצביא המוקדוני פרמניון, ששירת תחת אלכסנדר הגדול, הפציר במפקדו שיקבל את תנאי הכניעה שהציע דריווש ה-3 מלך פרס באומרו שאילו הוא אלכסנדר היה מקבלם. ענה לו אלכסנדר: גם אני הייתי מקבלם אילו אני פרמניון, אך כיוון שאני אלכסנדר עליי לנהוג כיאה לאלכסנדר. אין להתבלבל ולסבור כי עסקינן בערך החשיבות העצמית. במרוצת הדורות נמצאו שליטים רבים בשעתם הקשה אשר בעת ההיא כל שעניין אותם היה הרישום שיותירו בדברי הימים, שייזכרו על פי המעשים האחרונים שלהם.

Continue Reading לראשונה מתנהל ביבי לפי החותם שירצה להותיר בהיסטוריה…

על אחריות אישית ועל בריחה מאחריות

01/05/2021 ב- 05:50 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על על אחריות אישית ועל בריחה מאחריות

מדינת ישראל ידעה אסונות בתולדותיה. חקוקים בזיכרוננו האסונות שפקדו את כוחות הביטחון ולובשי המדים, אם מחוצה לה כגון אסון צור הראשון ואסון צור השני, ואם בתוך גבולותיה כגון אסון הנ"ד, אסון המסוקים, אסון צאלים א', אסון צאלים ב' ואסון הכרמל. בשוך הקרבות לאחר כיבוש הגולן אירעו אסונות לחיילים. צה"ל עדיין מסתיר את קיומם. למשפחותיהם סופר כי נפלו חלל בלחימה אף על פי שבאותם מקומות המערכה תמה. חקוקים בזיכרוננו גם האסונות האזרחיים כגון אסון הבונים, אסון ערד, אסון שפירים, אסון ורסאי ואסון המכבייה. כל אלה אירעו בגלל מחדל הנדסי. כך גם האסון בהר מירון.

Continue Reading על אחריות אישית ועל בריחה מאחריות…

דברים בגנותן של חברות הכנסת לדורותיהן

29/04/2021 ב- 11:24 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על דברים בגנותן של חברות הכנסת לדורותיהן

הרבה מסיפורי חז"ל משובבי לב ומושכים את העין, והנה אחד מהם מנוסח ב' של אבות דרבי נתן, פרק מ"ה: ארבע מידות בנשים אבל לא באנשים – גרגרניות, קנאיות, צתתניות ועצלניות. גרגרניות, שנאמר "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל" (בראשית ג' ו); קנאיות, שנאמר "ותקנא רחל באחותה" (בראשית ל' א); צתתניות, שנאמר "ושרה שומעת פתח האוהל" (בראשית י"ח י); עצלניות, שנאמר "מהרי שלוש סאים קמח" (בראשית י"ח ו). ר' יוסי ראה כי החכמים חיפשו בכל ספר בראשית כדי למצוא מידות רעות בנשים, והוא הביא להם רק מתוך מעשה יוסף סימני אותן המידות הרעות בגברים: כשם שנתנו ארבע מידות בנשים, כן נתן באנשים – גרגרנים, קנאים, צתתנים ועצלנים. גרגרנים, שנאמר "וישבו לאכול לחם" (בראשית ל"ז כה); קנאים, שנאמר "ויקנאו בו אחיו" (בראשית ל"ז יא); צתתנים, שנאמר "והם לא ידעו כי שומע יוסף" (בראשית מ"ב כג); עצלנים, שנאמר "מהרו ועלו את אבי" (בראשית מ"ה ט).

Continue Reading דברים בגנותן של חברות הכנסת לדורותיהן…

בעד ממשלת אחדות שתפרק את נתניהו מכיסאו

24/04/2021 ב- 06:19 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על בעד ממשלת אחדות שתפרק את נתניהו מכיסאו

כל מי שעיין בכתבי הפילוסופים החשובים שותף לחוויה הזאת. לפתע פתאום, אחרי קריאת פסקה כלשהי, משתתקת תנועת העיניים והמבט ממשיך ללוות אותנו עד שנעצר בנבכי המוח. לא הייתי מכנה תחושה זו במילה "הארה" כי זו אינה הבנה חדשה, אלא זהו סוג של דז'ה-וו. אנו מרגישים שנתקלנו בתופעה בעבר. עדיין איננו רשאים לפלוט "בינגו" מפינו הואיל והדיוק הוא לא אחד לאחד – החפיפה אינה מושלמת – אבל אנו כבר מזהים היטב את תבנית האב ומפטירים כל אחד בהנאה: וואלה!

Continue Reading בעד ממשלת אחדות שתפרק את נתניהו מכיסאו…

המרד נגד המלוכה

11/04/2021 ב- 05:28 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על המרד נגד המלוכה

צ'ארלס ו'ינדזור משמש נסיך ו'יילס במשך התקופה הארוכה ביותר מאז העניק אדוארד ה-1 את התואר לבנו בשנת 1301, לאחר שהשתלט על חבל ארץ זה והבטיח לתושביו כי נושאו יהא יורש העצר של אנגליה. מאז הוא מוענק בקביעות רק לבנים הבכורים של המלכים האנגליים. התואר נסיכת ו'יילס הינו נלווה ואינו עומד בפני עצמו. הוא מוענק לרעייתו של יורש העצר כל עוד לא משתנה תוארו כנסיך ו'יילס וכל עוד היא נשואה לו. על כן, הנסיכות בתולדות בית המלוכה האנגלי היו כולן כאלה מבטן ומלידה בממלכות אחרות לפני שעזבו אותן ועברו אליו בקשרי חיתון. דיאנה היתה אפוא נסיכה לשם כבוד בהיותה אשת נסיך ו'יילס. התואר דבק בה אחרי גירושיה ממנו כמין התמרדות נגד בית המלוכה.

Continue Reading המרד נגד המלוכה…

תנו לסמוטריץ' להפסיד

10/04/2021 ב- 08:25 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על תנו לסמוטריץ' להפסיד

בכל דבר שהוא מתקיים טוב ורע, אף אם לעושי הטוב והרע יש כוונות הפוכות, או שהטוב והרע הם אך תוצר לוואי של העשייה. בצלאל סמוטריץ' היה שר תחבורה מצוין. הוא זנח את הפופוליזם של הפוליטיקאים ועשה רבות למען האזרח, ונשאר מחויב לרעיונותיו הנהדרים גם לאחר שעזב את המשרד. אינני יודע לספר אם הדבר היה בטהרת ליבו או אם פעל במרמה כדי להציג חזות שאפילו באיש ימין קיצוני נמצא תועלת מרובה, ובזאת להצדיק באופן כלשהו את נוכחותו בכנסת ולהפוך אותה לנסבלת בעיני מתנגדיו.

Continue Reading תנו לסמוטריץ' להפסיד…

הופר השלום בתוך כותלי המבצר

01/04/2021 ב- 08:09 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על הופר השלום בתוך כותלי המבצר

כרבים שקדמו לי, גם אני התקדמתי במסלול אופייני לצעירים בארצנו: בית-ספר תיכון – שירות בצבא – טיול תרמילאים – לימודים על-תיכוניים. בשובי ממסעי הראשון באמריקה הדרומית התיישבתי בקיבוץ בגליל המערבי, ובמסגרת לימודיי הכרתי את שכניי החדשים ובהם ערבים. בהיעדר פיתויי העיר, היה ברשותי זמן פנוי לבלות במחיצתם. בעיקר חיבבו את חוש ההמצאה שלי, כמו בדוגמה המוצלחת: איך להשיג טרמפ בשעת לילה בדרך ללא תאורה. המקוריות שהתברכתי בה מובילה לרוב אל גבולות האבסורד, והשטותיות שעשעה אותם. באופן הזה חיברתי לפני חג החירות דאז רשימה מעניינת: דוגמאות לפסח בימינו. בעקבותיה ביקשתי להקדיש את הדעת לעובדה שהערבים פוסחים על הגיוס לצה"ל ועל הטיול הממושך בחו"ל. מציאות זו יושבת בתודעה, אך לא נוהגים להתעמק בה. לא שאלתי עד אז האם יש להם רווח או הפסד מן הפסיחה הזאת. פתאום אביתי ללמוד את הסוגיה.

Continue Reading הופר השלום בתוך כותלי המבצר…

האם מותר לדבר על פעילות המוסד באפריקה?

29/03/2021 ב- 06:43 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על האם מותר לדבר על פעילות המוסד באפריקה?

נפל עלינו לאחרונה המושג "הנדסת תודעה", מעין שילוב מתעתע אך ממוקד של שטיפת מוח וספין, אולם זהו מושג ריק מתוכן מבחינה ממשית. המוח שלנו מהונדס מקטנות ונותר מקובע. לא ניתן להנדס את פעילותו באופן אחר. כל אשר ניתן לעשות הוא לרמותו מבלי שהתודעה תתפוש כי המוח פועל בהתאם למניפולציות שערכו לו, או להסיט את קווי המחשבה לכיוונים אחרים וכך לקבור תודעה כלשהי בעניין מסוים. רוצה לומר, עצם התקיימות המושג "הנדסת תודעה" באה כדי שמוחנו יתעסק בו ולא בדברים אחרים. זו שיטה עקיפה ויעילה למנוע מאיתנו לדון בסוגיות נוספות. כולנו מרוכזים במהות השיטה עצמה ולא בפועליה.

Continue Reading האם מותר לדבר על פעילות המוסד באפריקה?…

העמוד הבא »

בלוג בוורדפרס.קום.
Entries וכן תגובות feeds.