הכת הרביעית שנתהוותה בדרך פלפול

09/04/2021 ב- 17:57 | פורסם בעל מדף הספרים | סגור לתגובות על הכת הרביעית שנתהוותה בדרך פלפול

המלומד האנגלי ג'ון מסולסברי (John of Salisbury) אשר חי במאה ה-12, ורכש את השכלתו בצרפת עת השתלם אצל פייר אבלר הנודע והשתקע בשארטר, לא חסך בדברי ביקורת על דרך השלילה בנוגע להתנסותו בדיאלקטיקה הנהוגה בלוגיקה הסכולסטית. בזיכרונותיו סיפר: "עונג היה לי לשוב ולבקר בגבעת ז'נבייב הקדושה ולפגוש את ידידיי הוותיקים שעזבתים מכבר, המחזיקים עדיין בשיטה הדיאלקטית. שבנו לשוחח בנושאי ויכוחינו מלפנים. מצאתי כי לא זזו במאומה מן הנקודה שעמדו בה אז. נראה כי לא השיגו כל מטרה בדיוניהם בסוגיות הנושנות ועל ידיעותיהם לא נוסף אף צל של סברה חדשה. רק בדבר אחד עשו עתה חיל. השתכחו מהם מידות המתינות והענווה ואין להם עוד תקנה".

הדיאלקטיקה עיקרה וכחנות על סמך עובדות. כשמשתמשים בה נכונה, יש לה תועלת כאמצעי עזר לדיוק במחשבה, אך אין היא מוליכה לשום אמיתה ממשית. הצרה היא כי מן העת שמסגלים את סגנון הוויכוח צצות גם תופעות הלוואי. הלב מתגבה בלי בסיס מוצק והצניעות העצמית יורדת למחשכים. וכשאין עוד דרך לעורר את השכל לשם חידושים, נותר רק להתפלפל על מה שידוע.

לגנאי יצא שמם של חז"ל כמתפלפלים יתר על המידה, עד כי הדעת מתעשרת שלא לשם צורך. דוגמה אחת נמצא במכילתא דרבי ישמעאל (בשלח ב') בראשיתה של יציאת מצרים: "תניא ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים. אחת אומרת נחזור למצרים, ואחת אומרת נעשה עימהם מלחמה ואחת אומרת נצווח כנגדן". דברים אלה באו בעקבות הכתוב בספר שמות י"ד יג-יד: "ויאמר משה אל העם אל תיראו התייצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". דהיינו, בני כת אחת מוותרים על חיפוש מוצא ומעדיפים את האיבוד לעת; בני כת שניה אינם מאמינים במוצא כלשהו ומעדיפים את החיים על פני המוות; בני כת שלישית מאמינים בכוחם לגבור על רודפיהם; ובני כת רביעית סבורים כי אם יצרחו עד השמיים כלפי הרודפים ישמע את קולם אלוהים.

ברי לכל בר דעת כי האפשרויות שבחרו שלוש הכתות הראשונות הן רציונליות: א. לא להיכנע ולא להילחם; ב. להיכנע; ג. להילחם. האפשרות שבחרה הכת הרביעית נתפשת כילדותית בעליל. מאין היא צצה? לעיתים, ניתן להשוות את דברי חז"ל למסורות אחרות בנות אותה תקופה שנשתמרו עד ימינו, להיווכח בהבדלי הגרסאות ולעמוד על חשיבותם. בקובץ הדרשות 'תיבת מרקה' שחיבר החכם השומרוני מרקה בן עמרם מצוי נוסח שונה: על הים נתפלגו בני ישראל לשלושה פלגים. כל אחד מהם אמר דבר והשיבו משה כנגד דבריו. כת ראשונה אמרה כי מוטב לשוב למצרים ולעבוד אותם, וענה להם משה "לא תוסיפו לראותם עד עולם". כת שניה אמרה כי מוטב לברוח מן המצרים לתוך המדבר, וענה להם משה "התייצבו וראו ישועת האל". כת שלישית אמרה כי מוטב לקום ולהילחם במצרים, וענה להם משה "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". נוסח זה מספר אפוא על שלוש כתות ולכל אחת הצעה משלה להתמודד עם המרדף אחריהן: א. כניעה; ב. בריחה משדה הקרב; ג. לחימה. רואים אנו כי האפשרויות כולן הגיוניות.

על פי ידיעותינו מפלפוליהם המופלגים של חז"ל אין אלא להודות כי הנוסח שהשתמר בתיבת מרקה הוא אשר דומה יותר למסורת המוקדמת. מאוחר יותר שמע אחד החז"לים את הנוסח המקורי, הביט בספר שמות, ומשהו טרד את עיניו. רוב הפלפולים נובע ממחשבות הטרודות לחינם. בקוראו את המילים "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" הגיע למסקנה משוללת יסוד שעסקינן בשתי תשובות של משה הצמודות אחת לשנייה. קרי, קיימת כת נוספת שנשכחה מלב. וכנגד "ואתם תחרישון" החליט לבדות מליבו כת רביעית שטענתה "נצווח כנגדן".

כדרכם של פלפולים באים ומתווספים עליהם עוד פלפולים. בימינו בוחרים לפאר את הצעת הכת הרביעית, את הקריאה למרומים בבקשת הישועה, שהרי זהו עיקרה של האמונה. האפשרויות האחרות אינן מעידות על דבקות בכוחו של ה'. שלוש הכתות הללו מציעות דרכים שאין בהן כדי להסתייע באל. ואילו הכת הרביעית – אשר הצעתה אינה רציונלית ומבקשת להחריש את אוזני הרודפים בצרחות עד שישמע אותה גורם עלום בשמיים – היא זו אשר עם ישראל חפץ להתברך בה. במציאות לא היה נותר לה זכר. היתה נקטלת בידי המצרים עד האחרון שבה. למזלה הרב בחרה התורה באפשרות חמישית, היא קריעת ים סוף. בדרך המנוסה הפלאית הזאת נחלצו צאצאי יעקב מארץ פרעה.

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com.
Entries וכן תגובות feeds.

%d בלוגרים אהבו את זה: