כמה זמן נמשכת כהונת נתניהו בראשות הממשלה?

03/12/2019 ב- 05:41 | פורסם בהשוליים המתרחבים של קו אינסופי, ענייני דיומא | סגור לתגובות על כמה זמן נמשכת כהונת נתניהו בראשות הממשלה?

ראשית אמנות הנאום כתורה מובחנת שניתן ללמדה היא ביוון העתיקה. ואבי תורת אמנות זו הוא קוראקס שחי במאה ה-5 לפנה"ס בסירקוזה שבסיציליה. לידתה של אמנות זו היה צורך שעה בעת מהפך פוליטי. בשנת 466 לפנה"ס הודח משטר העריצות מסירקוזה וממשל דמוקרטי הוצב במקומו. רבים מתושבי העיר שהוגלו או ברחו ממנה שבו עתה אליה ומצאו שהעריצים הפקיעו מהם את קרקעותיהם והם תבעו בחזרה את רכושם. בתי הדין שהוקמו זה מקרוב נכנסו בעובי הקורה לפסוק בענייני בעלות ושטחי מריבה. הבעיות היו קשות ומסובכות, הואיל ותעודות בעלות ושטרי מכר כמעט שלא היו בנמצא. השופטים סמכו במידה רבה על העדויות שנגבו ועל הטענות שהושמעו בפי שני הצדדים. קוראקס התעניין מאד במתרחש בבתי הדין ועד מהרה שם לבו כי הניצחון הוא בדרך כלל על אותו צד היודע לשכנע את השופט ולרכוש את אמונו. הוא עיבד אפוא שיטה לתועלת הטוענים בבתי הדין. אף על פי שעיקר תשומת לבו הופנתה לצד המשפטי שבנאום, בכל זאת חלים מיטב כלליו על כל צורות הנאום. עבודת המחקר של קוראקס היא היצירה העיונית הראשונה בספרות יוון על תורת הנאום ובה הונחו היסודות לאמנות הדיבור – היא הרטוריקה.

נוסף על כך דן קוראקס (Corax of Syracuse) בהרחבה במושג "הסברה המתקבלת על הדעת". זוהי תרומה מקורית שלו לתורת הנאום. הואיל ונתן את דעתו על הצורך לשכנע את השופטים באותם המקרים שיש ספקות בדרך הטענה, מצא קוראקס את הדרך שבה יש להעמיד את השיקולים על הקרבה לאמת. והרי דוגמה אחת משלו – אם נאשם אדם קצר-קומה וחלוש גוף בכך שתקף אדם חזק וגבוה ממנו, יש לאל ידו לטעון: המתקבל על הדעת שאתקיף אדם חזק כזה? ולהיפך, אם נאשם האדם החזק בכך שהתקיף חלש ממנו יכול הוא לטעון: המתקבל הדבר על הדעת שאתקיף אדם חלש ממני שהרי במקרה כזה מובטח לי מלכתחילה שסברת כולם תהא נגדי?

בנימין נתניהו פיתח את "הסברה המתקבלת על הדעת" למעשה אמנות. אומר הוא האם יתכן שישראל הזעירה תוכל לאיים על איראן הגדולה, אז איך שם מעזים לטעון כי הם מרגישים מאוימים מפנינו ובונים תשתיות כוח במזרח התיכון שכולן מכוונות נגדנו. ולהיפך, האם יתכן שישראל החזקה תתקיף ללא סיבה נראית לעין את עזה, כי הרי מיד תטענה אומות העולם שהיא מנצלת את כוחה לרעה. אם כך ברי שישנה סיבה לתקיפה. זוהי גדולתו של נתניהו כנואם, וגדולתם של האנשים אשר בוחרים בו להנהיגם היא להחשיבו כנואם דגול.

אומר נתניהו האם יתכן שהוא אשר עמד להביס בקלפיות את יצחק רבין וניצחונו לפי רצון העם היה מובטח, יסית לרצח ראש הממשלה שבין כה וכה ירד עוד מעט מן הבמה. ולהיפך, האם יתכן שהוא אשר היה קצין זוטר בצבא, עוד לא חבר ממשלה, מסוגל בכלל מעמדתו הנחותה נגד רבין הכול-יכול שהוא מנהיג מפואר, פעמיים ראש הממשלה ורמטכ"ל הניצחון במלחמת ששת הימים. זוהי גדולתו של נתניהו כנואם, וגדולתם של האנשים אשר בוחרים בו להנהיגם היא להחשיבו כנואם דגול.

אומר נתניהו האם יתכן שהוא אשר כבר מכהן שלוש-עשרה שנה בראשות הממשלה, שכוחו רב ועצום מעצם המעמד הזה, ייטפל למשטרה ולפרקליטות בשעתן החלשה בעין הציבור ויגולל עליהן אשמה אלמלא היה צורך להביא בהן תיקונים. ולהיפך, האם יתכן שהוא אשר אינו אלא עוד אזרח השווה בפני החוק יכול היה להעז ולהרים קולו על השררה של מערכת האכיפה אם לא היה חש כי עוול עשו לו. זוהי גדולתו של נתניהו כנואם, וגדולתם של האנשים אשר בוחרים בו להנהיגם היא להחשיבו כנואם דגול.

האם יתכן שהוא, נתניהו, שבגדולתם של האנשים אשר בוחרים בו להנהיגם הגיע ארבע פעמים לראשות הממשלה, ושרואה עצמו מרומם יותר מבן גוריון בדברי ימי המדינה, יפלג את העם לשניים וישסה אותו זה בזה, שהרי במעשה כזה לא ייחשב ראש הממשלה שכהונתו היתה הארוכה ביותר בתולדות ישראל אלא יצטרכו לחצותה לשניים, שהוא ראש הממשלה במשך שלוש-עשרה שנה של חצי מן העם ובחצי העם האחר איננו מכיר ומסתייג ממנו, ולפיכך, כהונתו הריאלית נמשכת רק שש שנים ומחצה, והשיא שרצה לשבור – לא נשבר.

בלוג בוורדפרס.קום.
Entries וכן תגובות feeds.