אי-הסכמה גורף עם עמדת שב"כ

12/01/2019 ב- 04:47 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על אי-הסכמה גורף עם עמדת שב"כ

מבלי להמעיט בחשיבות מאות פצצות מימן שמצויות בידי ישראל (לפי מקורות זרים), יש לייחס משקל רב יותר לנוכחות של מאות מיליוני ערבים סביבנו, כי אותם כוחנו הצבאי לא ימגר עד קץ הימים. על מנת לשרוד לאורך דורות במרחב המזרח התיכוני מוכרחים אנו לכרות בריתות אזוריות עם לא-ערבים כאיראנים וטורקים, וליהנות מחסותה של מעצמה עולמית. האם ניתן לדמיין את ישראל העכשווית ללא תמיכה דיפלומטית, סיוע כלכלי והגנה צבאית של האמריקנים? אפשר שמדינתנו הזעירה כבר לא היתה קיימת. העם היהודי מוכרח להודות לנצח לעזרתה הנדיבה של ארה"ב במימוש החזון הציוני ושגשוג כמעט דמיוני של אנשים שאך לפני עשרות שנים נרדפו אבותיהם בצורה החמורה ביותר בהיסטוריה. ברם, אם חפצי חיי צאצאינו הננו, מחויבים אנו שלא להתעלם מן השינויים בקורות דברי הימים: העבר היה בר חלוף וגם ההווה יהא כמותו. עתיד אחר צפוי לעולם, וראוי שנשאל עצמנו זה עתה כיצד מתכוונים אנו להשתלב בו.

שב"כ מפרסם לפרקים אזהרות פומביות בגין עסקאות כלכליות עם הסינים. עמדתו היא שהללו עלולות לפגוע בביטחון המדינה. זוהי רק המחצית המובעת. העמדה השלמה, ואני מתחייב שכזאת הינה: העסקאות עם הסינים מעמידות את ישראל במצב של התנגשות עם האינטרסים האמריקניים, עד כדי סיכון שארה"ב תשקול לזנוח את התחייבויותיה כלפינו ולא תצדד לטובתנו אלא לאור מה שנכון לה לעשות. מכיוון שהשפעתה של ישראל היא מצומצמת ותישאר מוגבלת, אזי יגיע היום שבו האמריקנים לא יתחשבו עוד בדעתנו ויכפו עלינו את אשר יועיל להם. שב"כ מזהיר אפוא מאובדן החסות שמעניקה לנו ארה"ב, שיוביל לאובדן ההרתעה ממנה אנו נהנים היום, שיוביל לאובדן ישראל כפי שאנו מצפים שתהא. מצבה יחריף כל כך עד שהציונים יבחרו להגר ממולדתם. ובאמת, כמה יישארו כאן עם תעמוד האוכלוסייה היהודית מול מלחמות בלתי פוסקות כנגד ארצות ערב כאשר אף מעצמה אינה מגוננת עלינו?

ארצות הברית של אמריקה דועכת. ישנן סיבות אחדות לדעיכתה: א. התעצמותה של סין באה על חשבון עוצמתה של ארה"ב. זוהי סין שאך לפני דור לעגו לה האמריקנים על שאינה מצטיינת בדבר למעט חיקוי צעצועים שיוצאים מכלל שימוש במהרה. זוהי אמריקה שהרמן גרינג לא היה מוטרד מהצטרפותה למלחמת העולם השנייה: "חוץ מייצור סכיני גילוח לא יודעים לעשות שם דבר". במהרה הוא התבדה. ב. הגירה המונית של לא-משכילים מתרבות לטינית, שאפילו שלוחתה באירופה העשירה, בניגוד חריף לשכנותיה, מתקשה לקדם בדבר-מה את האנושות. ג. ריקבון פנימי המתרחש בחייה של כל אימפריה כתוצאה משאננות מתמשכת המזניחה טיפול שורשי באי-התייעלות.

אמנם אמריקה תישאר חזקה גם במאה הנוכחית, אך היא תשנה פניה כבר במהלכה, והשינויים יהיו לרעתנו: א. אין צורך להתווכח אם יהודים רפורמיים ראויים להיחשב יהודים. בעוד חמישים שנה יהיו הרבה פחות משני מיליון יהודים רפורמיים החיים כיום בארה"ב אפילו אם איש מהם לא יהגר. הקשר שלהם אל הנוצרים חזק יותר והם מתבוללים בהם. כשיאבדו אלה יפחת משקלה של יהדות ארה"ב שעליו נשענת ישראל ביחסיה עם אמריקה. ב. המשך הגירת הלטינים ושיעור הריבוי שלהם בכלל האוכלוסייה יחליש את כוחם המסורתי של הפרוטסטנטים באומה האמריקנית, עד שאי אפשר יהיה יותר לכנותה אומה. ערב רב יהא כינוי הולם יותר. במידה מסוימת, ישראל וארה"ב דומות. כפי שאנו מוקפים בערבים, אמריקה גובלת מדרום בלטינים ומפני הכיבוש שלהם איננה יכולה לעמוד, הואיל והיא דמוקרטיה. המצביעים החדשים יפתחו בכוחם הפוליטי עוד יותר את גבולותיה בפני עשרות מיליונים נוספים, וחוזר חלילה. ג. כתולדה מהגירת לטינים שהינם קתולים ניתן לזהות מזה שנים תהליך של התחרדות בקרב הפרוטסטנטים. הם מצויים בליבו של התהליך ומתקרבים אל ישראל מן הבחינה הדתית בלבד. זוהי חרב מתהפכת. בעתיד, הם יאשימו את היהודים בצרותיהם הדתיות. כך היה תמיד וכך יהיה. הנצרות לא תשנה פניה עד שתיכחד, היות שמטרת מייסדיה היתה להחליף את היהדות. לעולם לא תנחל הצלחה שלמה אם לא תעקור את כל היהודים מאמונתם.

על פי כל הסממנים עומדת סין להיות המעצמה האדירה ביותר בתבל, בין אם ירצו היהודים ובין אם לא ירצו. החיסרון הבולט הוא שסין עדיין מתנהלת כדיקטטורה, ולדיקטטורות יש לפעמים אינטרסים שונים מן אלה של העמים. יום אחד הן בעד משהו, יום אחר הן נגדו. כל מעשיהן נועדים לשרת את הישרדות השלטון. במידה שדמוקרטיה תפיח רוחה בסין ייהנו הישראלים משני יתרונות: האחד, הסינים אינם אנטישמים. השני, הם מעריצים ומעריכים את היהודים. ההערצה תדעך ככל שהסינים יתחזקו, אך ההערכה צפויה דווקא להתחזק אם נתחיל לשתף עימם פעולה בעתיד הקרוב. אם נתעלם מחיזוריהם נמצא עצמנו כמו יפהפיה שחיכתה לאביר על הסוס הלבן שלא הגיע ונותרה בודדה חרף המוני מחזרים שהיו לה בעלומיה. ואם לא תיוותר לנו ברירה ונצטרף להרמון בשלב מאוחר מדי, אפשר שנחוש נקמתו של בעל באשתו זמן מה אחרי חתונתם על שתסכלה אותו בחיזורים ללא מענה. כבת חסות של הסינים תסבול ישראל מהתערבות חיצונית שממנה היא סובלת כיום מצד ארה"ב. ומנגד, תזכה להגנה של מעצמה כפי שהיא נהנית ממנה בימינו. מאות מיליוני ערבים ימשיכו לחלום, אך כולם יחד לא יעזו להתייצב נגד רצונה של סין. לפיכך, עלינו להיות חשדניים כלפיה, אך לא לדחותה כליל רק כדי להגן על האינטרסים של אמריקה. האינטרסים של אזרחי ישראל קודמים.

לבסוף, ראוי לקחת בחשבון את האינטרסים של מערכת הביטחון בישראל, שיש לה שיתוף פעולה הדוק עם האמריקנים. האזהרות שלה בנוגע לסינים נובעות פעמים רבות מצורך לשמר את מערכת היחסים המיוחדת של אנשיה עם הממסד הצבאי ושירותי המודיעין של ארה"ב. לא תמיד האינטרסים של אנשי מערכת הביטחון בישראל חופפים את האינטרסים הקיומיים של אזרחי ישראל. למרבה הצרה, בעידן של הישרדות יומיומית במציאות ביטחונית מטלטלת נהנים הראשונים מגושפנקא של דברי אלוהים חיים. לכאורה, אם לא נישמע לאזהרות, נביא על עצמנו כיליון. מה גם שאוכלוסיית ישראל ברובה אינה משכילה דיה והפרט לא מסוגל לפשפש בכוחות מוחו בשטיפה שעושים לו. עוד רחוק היום שיבחר העם מנהיג חברתי שינער אותו מחוליו. אלה הם זמנים של "גבר גבר". הוא מדבר והארץ שוקטת.

בלוג בוורדפרס.קום.
Entries וכן תגובות feeds.