מדוע קל יותר להדביק כינויי גנאי דווקא לשמאלנים?

25/07/2018 ב- 04:56 | פורסם בדברים מעניינים יש בעולם | סגור לתגובות על מדוע קל יותר להדביק כינויי גנאי דווקא לשמאלנים?

תופעה פוליטית שאי אפשר לא להשגיח בה היא הדבקת כינויי גנאי לשמאלנים מפי ימנים. בכיוון הפוך התרחשות שכזאת כמעט אינה מתקיימת. יש המסבירים את האסימטריה הזו בכך שהשמאלנים הם אנשי תרבות ואילו הימנים הם פרחחים. אחרים טוענים כי היעדר הפרופורציה נובע מאופי הפעילות: הימנים החברמנים נוטים להתקהל בעוד השמאלנים האנטיפתים מבכרים שלא יתקרבו אליהם עד כדי מגע, וכידוע, לכל המון יש יותר אומץ מאשר לזאב בודד. מלאכתם בהפרחת שמות נאצה קלה יותר, כי מי יזהה את המגדף בתוך כינוס של אנשים. ברם, ההסבר קשור בכלל לשפה.

כמעט בכל השפות האנושיות קיימת סטייה לימין באשר לדברים החיוביים, אולי מפני כך שמרבית בני האדם אינם איטרי יד ימין. המילה האנגלית עבור ימין (right) מציינת גם תקינות, ישירות, דייקנות, וכך קשורה במושגים של התנהגות נאותה, חוקיות, עמידה איתנה ועקרונות מוסריים נעלים. המילים באנגלית שמשמעותן הגינות (rectitude), צודק (righteous), מוכשר (adroit), לתקן (rectify), יד ימינו (right hand man), זכויות (rights), מיומנות (dexterity), נובעות כולן מן המילה ימין באנגלית או בצרפתית (droite). ישנן עוד דוגמאות של קשר בין ימין ובין יושר. בספרדית המדוברת במכסיקו משתמשים בביטוי "ימין, ימין" כדי להפנות ישר קדימה. באנגלית שמדברים השחורים באמריקה מציין הביטוי "right on" אישור לרגש שהובע בכנות. ברוסית, המילה ימין (פראבו) נובעת מהמילה אמת (פראבדה).

באשר לדברים השליליים קיימת סטייה לשמאל. המילה האנגלית עבור שמאל (left) מציינת גם עזיבה, חידלון, שאריות, וקשורה במושגים של פחדנות, חוסר ערך וחולשה. הביטוי האנגלי "מבשר רעות" (sinister) נובע מהמילה הלטינית שמשמעה שמאל (sinister). כמו כן, המילים באנגלית שמשמעותן חסר נימוס (gauche), לא יוצלח (gawk), מגושם (gawky), נובעות מהמילה הצרפתית שמשמעה שמאל (gauche). המילה האיטלקית עבור שמאל (mancino) משמעה גם ערמומי, לא ישר. ברוסית, המילה שמשמעה משמאל (נאלבו) מציינת גם דבר חשאי. הכול אף מכירים את הביטוי "ידיים שמאליות".

זהו רק עניין של מקריות היסטורית שהימין הפוליטי זכה להיקשר אל טוב והשמאל הפוליטי אל רוע. השימוש הזה בימין ושמאל החל כאשר קם לראשונה כוח פוליטי מבני העם כמשקל נגד לאצולה במהלך המהפכה הצרפתית. עוד לפני ביטול המלוכה התכנסה האסיפה הלאומית, שהיא מקום מושבם של נבחרי הציבור עד ימינו. האצילים שדגלו בהשלטת הסדר הישן התקבצו בצד אחד של האולם כי סבלו מצעקות פשוטי העם ורצו להיות רחוקים מהם ככל האפשר. אז הם התיישבו בסמליות מימינו של לואי ה-16 כדי להראות שישמשו עזר ליד ימינו האוחזת בשרביט. ואילו האספסוף שעלה לגדולה ודגל בהתפתחות פוליטית נותר לשבת משמאלו של המלך.

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com.
Entries וכן תגובות feeds.