המלחמה שלנו על הבית: התקוממות המסתננים היא קריאת השכמה

07/01/2014 ב- 06:30 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על המלחמה שלנו על הבית: התקוממות המסתננים היא קריאת השכמה

אני איש השמאל הציוני מאז התגבשה הכרתי הפוליטית, ועליי להודות כי אני המום לחלוטין ומזועזע לגמרי מן השנאה העמוקה שרוחשת במוחות השמאל הרדיקלי כלפי עם ישראל ונגד מדינת ישראל בימים אלה. לא די בכך שפעילי שמאל רדיקליים מסיעים שוהים בלתי חוקיים מן הרשות הפלשתינית אל תוככי ישראל, ואלה מתפוצצים בינינו ורוצחים אותנו (אוטובוס ומסעדה בבת-ים כיכבו פעמיים לאחרונה), הנה עתה, באמצעות מימון זר, הם מודים בארגון הפגנות ענק של מסתננים אפריקניים בחוצות העיר תל-אביב. עד לאן התרחבה המשטמה בליבם?

ברשותכם אספר על סימה. בשנה שעברה נפגשתי עימה לראשונה. מהנדסת בהשכלתה, מנהלת בעיריית תל אביב-יפו, ואם ילדותיו של קרוב משפחתי. בימים ההם החלו עבודות החפירה בקצהו הצפון-מזרחי של גן וולבלסקי. בצדו השני, בקצה הצפון-מערבי, שוכן מאהל המחאה שאושר על ידי העירייה, והוא גלגולו המאוחר של מאהל רוטשילד. שאלתי אותה מה יעלה בגורלו.

סימה חייכה והבטיחה שהוא יפורק לאחר הבחירות לעירייה. האם זו הוראת ראש העיר, שאלתי. לדבריה, רון חולדאי טרם עודכן. לעובדים במשרדי הממשלה אין זה חדש. שלטון הפקידים הוא סוגיה מוכרת. אלה מכינים תוכנית עבודה על דעת עצמם, מגישים אותה לנבחרים שמתלבטים, מתחבטים, מתייעצים עם מחברי הדו"ח, ולבסוף מאשרים אותו במלואו או לאחר שינויים מזעריים.

הפלא ופלא, לאחר הבחירות לעיריית ת"א-יפו, בהם ניצח חולדאי, הוגש צו פינוי לדיירי מאהל וולבלסקי בתואנה שהם בנו לעצמם רצפה. יפרקו את המרצפות – יישארו. לא יפרקו – יוחרמו האוהלים ודייריהם יגורשו. ברי כי הרצפה לא הושמה על הקרקע כדי להקים מבנה קבע, כפי שטוענת העירייה כעת, אלא מחשש כי מי הגשמים בחורף ירטיבו את יושביו וישחיתו את חפציהם. סיבה הגיונית ומוצדקת זו אינה מקובלת על העירייה, ומכיוון שהחוק עומד לצידה, יכולה היא לחולל מה שתרצה. זוהי זכותה.

אתמול נפגשתי שוב עם סימה בתום יום עבודתה. לאחר כמה קובלנות מבודחות מפי, היא חייכה והרצינה מחדש. אמרה כי המסתננים מאפריקה הפכו להיות מנטל על דרום תל-אביב לבעיה של המדינה כולה. כבר יומיים שהם מוחים נגד הממשלה שלכאורה מפקיעה מהם את זכויותיהם. שאלתיה מהי העמדה הרשמית של ראש העיר ושל העירייה. מתברר כי רון חולדאי שאמור לדאוג רק לתושבי עירו ולא לכל אזרחי המדינה חלוק בדעתו עם הממשלה. הוא היה מעדיף שהמסתננים יקבלו היתרי עבודה, אפילו זמניים ומוגבלים, ומעת שיקבלו היתרים כאלה, תדאג העירייה לפזר אותם בכל רחבי הארץ גם ללא תוכנית פעולה של הממשלה. לדברי סימה, העירייה תפעל נגד בתי העסק שיעבידו את המסתננים בדרך של הטרדה. רב הוא מספר מקומות העבודה שאינם עומדים בכל התקנים הנדרשים, והפקחים יופיעו שם מדי שבוע ויציקו לבעליהם.

נהיר היטב מדוע חפץ חולדאי שיועסקו המסתננים. הבטלה והעוני עלולים לדעתו לגרום לתופעות פשיעה. אולם לא הבינותי מדוע כבר עתה אינו פועל ראש העיר נגד בתי העסק שמעבידים אותם באופן בלתי חוקי. מדוע יש להמתין עד שיקבלו אישור ממשלתי לעבוד. ברם, זהו כיוון חשיבתו המפותל של ראש עירנו היקר, ואני לא מסוגל לפענח מה חולף בראשו. שיטתו המתוחכמת כביכול לא שכנעה אותי. ואני משוכנע כי יש לפזרם בארץ כולה. מכל מקום, סימה הגדירה את צרת המסתננים שנפלה עלינו – וזוהי אכן צרה גדולה – כמלחמה על הבית.

בשנים האחרונות הסתננו לארץ רבבות סודנים ואריתראים דרך הגבול המצרי. אולם מאז שהוקמה גדר חיונית בשטח ישראל פסק כמעט זרם המסתננים. ארגוני הסיוע לזרים (רובם ככולם אנטי-ציוניים) עתרו לבג"ץ בבקשה להכניס כל אדם שנמצא מעבר לגדר ומבקש מקלט מדיני. ברם, בחצי האי סיני שוררת לחימה כעת בין כוחות הצבא המצריים לבין המבריחים מקרב הבדואים, ואל הגדר חוששים להגיע מבקשי מקלט פוטנציאליים. אפשר כי הם עוד יגיעו. אפשר כי יגיעו לשערי הגבול וישבתו רעב כדי להיכנס לארץ המובטחת, אך לא להם. ישראל היא זעירה מדי מכדי להכיל לתוכה את כל הבעיות המתממשות באפריקה. ולנו אין ארץ אחרת.

היותם מסתננים אינה מונעת מהם להיות מבקשי מקלט אבל הם אינם פליטים, כפי שמנסים ארגוני הסיוע לזרים לשכנע. מדינת ישראל אינה גובלת באריתריאה או בסודן. בדרך ארצה חייבים היו לחלוף במצרים, אשר בה אין נשקפת להם סכנת חיים. אלה הם מהגרי עבודה שהגיעו לישראל באמצעות מנגנון משומן היטב בכספי שוחד. רשתות המבריחים נחשפו בזו אחר זו, וגם התברר כי רוב מבקשי המקלט הם בגיל העבודה. כמעט לא תמצאו ביניהם זקנים וטף. עובדה תמוהה זו אינה מתיישבת עם בחינת מחנות הפליטים במזרח-אפריקה. ראשית, הפליטים אינם יוצאים למסעות נדודים של אלפי קילומטרים במדבריות, אלא נותרים במקומות המחסה הראשונים שאליהם נקלעו. שנית, בין הפליטים האמיתיים מוצאים תמיד את כל חתך הגילאים באופן יחסי, מן הטף ועד זקנים.

לא נמצאו ראיות של ממש כי ארגוני הסיוע לזרים היו הספונסרים של הברחות המסתננים ארצה, למרות שהחשדות הללו צצים חדשות לבקרים. אולם, ארגוני שמאל רדיקליים אלה מבקשים להשאיר את המסתננים בישראל בכל דרך משפטית וחוקית שעולה על דעתם, מעתירות לבג"ץ, דרך פניה למועצות האו"ם ועד הפגנות ענק בחופי הים של תל-אביב. ללא עזרת הפעילים, במימון אירופי נכבד, לא היו מתקבצים ההמונים בכיכר רבין. הפעילים הרדיקליים מנחים אותם מה לעשות והיכן לבצע. הסיבה אינה תמיד דאגה עמוקה למסתננים, כמובן. בשיחותיי עם כמה מן הפעילים נאמר לי כי המטרה היא אחת ויחידה: לאזרח אותם כפי שהעניקו אזרחות למסתננים המכסיקנים בארה"ב. שם הצליחו המתאזרחים להטות את הכף לטובת הנשיא אובמה. יועציו הודו בעצמם כי ללא תמיכת המכסיקנים לא היה מנצח המועמד הדמוקרטי לנשיאות עם משנתו הליברלית מרחיקת הלכת. קיים סיכוי גבוה ששינוי המגמות באוכלוסיה יקרה גם בישראל, תוך עידוד ילודה המונית בקרב הזרים. השמאל הרדיקלי רוצה לעלות לשלטון באמצעות גיס זר. עם זאת, יש לסייג ולומר כי בישראל ישנם פה ושם יפי נפש אמיתיים הרגישים למצוקת בני האדם. לאנשים הללו אין שאיפות לבצע הפיכות שלטוניות, ואת זכותם להביע את דעתם יש לכבד.

הואיל ולמסתננים מאריתריאה עומדת זכות קולקטיבית למקלט בשל הדיקטטורה השלטת בארצם, ומפני שאין אפשרות להטיס את הסודנים בחזרה למדינתם שהיא ארץ אויב, כולם קיבלו היתר זמני להישאר בינינו. אולם, ממשלת ישראל החליטה להגביל את חירותם של רבבות המסתננים הללו, בהיותם עברייני גבול, מעת שהתברר לה כי הם באו להתנחל כאן לעד. אלה דורשים את זכויות מעמד הפליט כדי להישאר כאן לעולמים ולסחוט אזרחות במרמה. אם יזכו בה, יבואו אחריהם מאות אלפים מאפריקה. צודקת אפוא הממשלה שמונעת מהם זכויות אלה, מכיוון שאינם פליטים כלל, כאמור. בתגובה להחלטה הדמוקרטית מספרים לנו ארגוני הסיוע לזרים כי מדובר ברדיפה גזענית על רקע צבע עורם. האומנם?

בשכונת התקווה גרים אלפי עובדים בלתי חוקיים מגאנה, ניגריה חוף השנהב. הם נכנסו לארץ כתיירים ויוצאים ובאים ממנה באופן חוקי. הם הגיעו להתפרנס בכבוד במשך שנים אחדות ומבלי רצון להשתקע בארצנו. הפשיעה בקרבם כמעט אינה קיימת. בכל בוקר ניתן להבחין במאות מערב-אפריקנים בדרך קיבוץ גלויות בת"א כשהם ממתינים לבעלי עסקים ישראליים שיאספו אותם לעבודה. איש אינו רודף אותם שם, ודאי לא בגלל צבע עורם. הם נמצאים במרחק הליכה קצר מבית עיתון 'הארץ', אשר כמה מכותביו מטיפים לנו מוסר כאילו היינו גרמנים נפשעים וזועקים שהעולים מחבר העמים הם שיכורים. ברם, לא תראו בדרך קיבוץ גלויות את העיתונאים הללו. גדעון לוי ועמיתיו יושבים להם בנחת עם אנשים לבנים כמותם על גג בניין 'הארץ' מתחת לשמשיות הנטועות בדשא הסינטטי. דרכם אינה תמיד לדווח את האמת השוכנת ממש בקרבתם. דרכם היא לפעמים להסתיר את הידיעות שאינן מתיישבות עם תפישת עולמם. עיתון 'הארץ' הוא אחד האשמים העיקריים שאיננו מצליחים לבצע במדינה מהפכה שלטונית מבחינה חברתית-כלכלית. הוא מהווה את אחת הסיבות שבגינן שנוא השמאל הציוני בקרב העם.

ניתן להניח על סמך הקורות בעבר כי המסתננים יגורשו מישראל. כפי שחשפתי ב-29 באוגוסט 2013, ישנה תוכנית לשלוח אותם אל אוגנדה תמורת ממון רב, וכמו כן, ברי כי כאשר הדיקטטור מאריתריאה ייפול מכיסאו יועלו כל המסתננים מארץ זו על מטוסים בדרכם אליה. ברם, החשש הגדול הוא מפני אלימות שתפרוץ פתאום עד מועד גירושם. בנורבגיה התרחש טבח איום ונורא מפני שממשלת השמאל הרדיקלי עצמה עיניים. מאז היא נפלה והתחלפה בממשלה ימנית. אסור שפשעים כאלה יתחוללו בארץ היקרה שלנו. ננשך שפתיים ונשמור על החוק.

בבוא היום תיפתר בעיית המסתננים ואנו נישאר עם השמאל הרדיקלי שמנסה להחריב את הרעיון הציוני, ממש כמו הימין הקיצוני. אלה מן הימין הקיצוני שרוצים מדינה דו-לאומית והענקת אזרחות ישראלית לפלשתינים, במקום להחזיר חלק מהשטחים, אינם ציוניים או אינם תופשים שהם כאלה. ואילו הרדיקלים מהשמאל משגעים את דעת ההנהגה הפלשתינית בלי לאות, שחלילה לא יסכימו לסיים את הסכסוך עם ישראל ללא מתן זכות השיבה. מטרת האנטי-ציוניים הללו היא להביא המוני ערבים ארצה ולהפוך את ישראל ממדינה בעלת צביון יהודי למדינת כל אזרחיה, אשר בה יבוטל חוק השבות, ויהודים שוב יירדפו מבלי שתהיה להם ארץ מקלט. שום לקח לא נלמד אצלם מהשואה.

אתם צריכים לדעת את האמת על תרמית המסתננים ותוכניות הזדון של השמאל הרדיקלי מאשר להיכנע לסילופים ולשקרים. פעם אחר פעם אני משיג את המידע בדרכיי ובשיטותיי. כבר במאי 2012 סיפרתי על האיבה המרושעת שחשים כמה מאנשי השמאל הרדיקלי כלפי העולים מברית המועצות – חודשים רבים לפני שגדעון לוי הפיץ את משנתו הגזענית הזו בפליטת קולמוס. ובאותה עת סיפרתי כי ארגוני הסיוע לזרים מתכוונים לעתור לבג"ץ כדי להכניס ארצה מסתננים, וכך הם נהגו שבועות אחדים אחרי כן. אין אמת אחרת. אנו נלחמים כעת על הבית.

מודעות פרסומת

בלוג בוורדפרס.קום.
Entries וכן תגובות feeds.