אף על פי כן: ויקיפדיה עדיין אינה מסוגלת להטביע את אוניית המעפילים 'אסטיה'

09/04/2013 ב- 10:32 | פורסם בהמדור לשירות הציבור | סגור לתגובות על אף על פי כן: ויקיפדיה עדיין אינה מסוגלת להטביע את אוניית המעפילים 'אסטיה'

יודעי דבר המתבוננים בערך המומלץ אודות 'ההעפלה' בויקיפדיה אינם יכולים שלא להשתאות. נרשם שם:

ההעפלה המאורגנת לארץ ישראל החלה בשנת 1934, בעקבות החמרת מצבם של יהודי גרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון ב1933 והתגברות תופעות אנטישמית באירופה…

בעקבות כך, היו רבים שביקשו להשתמש בדרכי העלייה הבלתי לגאלית כדי להגיע לארץ-ישראל, וכך החלו קבוצות ותנועות מהיישוב היהודי לקדם את… העלאת עולים על ספינות המגיעות בחשאי לחופי הארץ.

בתקופה זו נחשבת לראשונה האוניה ולוס… ביולי 1934 הפליגה לחופי הארץ ומעפיליה הורדו בחשאי… הפלגתה השנייה של האוניה [בספטמבר] לא הייתה מוצלחת כמו זו הראשונה: הבריטים חיזקו את הפיקוח ולא אפשרו לאונייה להתקרב לחוף…

באביב 1934 שוגרה ספינה מפיראוס בשם "קאפולו", אלא שזו לא הצליחה להוריד את נוסעיה וחזרה ליוון. פעילים הצליחו לארגן לאחר מספר חודשים אונייה חליפית בשם "אוניון"… הספינה הגיעה לחוף תל אביב באוגוסט…

הצלחתן החלקית של שתי הספינות "ולוס" ו"אוניון" וכן ההסתייגות שגילו דוד בן-גוריון וראשי הנהגת היישוב וההסתדרות הציונית להעפלה מתוך חשש לגורל העלייה החוקית, גרמו לכך שפעילות ההעפלה הוקפאה למשך שלוש שנים, עד לשנת 1937.

האומנם כך היו פני הדברים? לא, כמובן. זוהי טעות. אנו יודעים כי ב-28 באפריל 1935 הגיעה אוניית מעפילים לחופי הארץ, אבל לפי ויקיפדיה היא אינה קיימת. נרשם בה כי לא הגיעה אפילו ספינה אחת בין ספטמבר 1934 לשנת 1937.

תאמרו ודאי כי ויקיפדיה נכתבת בידי חובבים, היא בבנייה מתמדת, ואיננה יכולה לכלול את כל האמת ודבר מלבדה. מותר אפוא למחול לה. ברם, לאחרונה התברר כי הויקיפדים החלו לטעון כי בסוגיית ההעפלה לארץ-ישראל כל האמת היא שלהם. הם רואים עצמם מומחים, ועורכים מחקרים פרטיים בניגוד לרוח האנציקלופדיה, שהינה מקור אינפורמטיבי בלתי-ראשוני.

גם את קיומה של אוניית המעפילים 'אסטיה' ביטלו הויקיפדים על דעת עצמם – ללא שום ניסיונות הפרכה בשיטות מקובלות, אלא על ידי ניחוש בלבד, אם כי מושכל מאד ומשכנע למדי. אף אחד לא עיין במסמכי התקופה המרובים אשר טרם פורסמו, או ביומני המעפילים שנרשמו בכתב יד צפוף. ברנש אחד מביניהם החליט כי אין ולא היתה אוניה כזאת, וכולם לבשו את בגדי המרד, שמא אין מציאות אחרת מתקיימת מחוץ לעולמם; שמא זכותם היא לבטל מאורעות בהיסטוריה ולשכתבה, כי כך חפץ חשקם ובכוחם היומרני להוציאו אל הפועל.

מה אנו יודעים על אוניית המעפילים 'אסטיה'?

מסעה של האוניה 'אסטיה' בוצע בידי התארגנות של קבוצת פליטים מגרמניה ומצ'כוסלובקיה במטרה להצילם מאימת השלטון הנאצי. זו היתה התארגנות אד הוק ולא נשאר תיעוד על נסיבותיה ועל יוזמיה. האוניה יצאה מרומניה בחודש מרץ 1939 ועל סיפונה 699 מעפילים, ביניהם כ-50 ילדים וכ-100 נשים, אחדות בהריון. לרב החובל לא היה קשר עם ארגון הורדה כלשהו מארץ-ישראל, ועל דעת עצמו ניסה להגיע לחוף הרצליה ושם להוריד את המעפילים. משמר החופים הבריטי גילה את האוניה ב־2 באפריל 1939, ושלוש סירות מנוע בריטיות הקיפו אותה ופתחו לעברה ביריות אזהרה תוך דרישה תקיפה להיכנע. רב החובל נכנע, והוביל את אונייתו, על מעפיליה, לנמל חיפה. כל המעפילים נאסרו, אך אחד מהם, הירש זרח פיק, בן 44, שהיה חולה בטיפוס, הובא לבית החולים הממשלתי ושם מת.

מה נרשם בויקיפדיה על 'אסטיה'?

לפי הויקיפדים, 'אסטיה' אינה אלא אוניית המעפילים 'אסטיר', ובגלל טעות דפוס הופרדה האונייה לשני כלי-שיט שונים.

ומה לא נרשם בויקיפדיה על אוניית המעפילים שהגיעה בשנת 1935?

בספרו של דוד שפירא, בהוצאת אוניברסיטת תל אביב, 'לעלות בכל הדרכים – תולדות ההעפלה לארץ-ישראל מראשית השלטון הבריטי ועד לשלהי שנות השלושים', נכתב בעמ' 197-199, כי ב-28 באפריל 1935 הגיעה לחוף הרצליה אוניה יוונית, כשעל סיפונה 61 מעפילים ומעפילות.

הפלגת האוניה היתה תוצאה ממבצע "העפלת תיירות" של 'המזרחי' ו'פועלי ציון שמאל', אשר לולא תנאי המצוקה של יהודי פולין ושל העלייה ארצה באותן שנים, ספק אם היו משתפים פעולה ביניהם כלל. שניהם הפיצו חוזר לציבור אוהדיהם כי הם מארגנים קבוצה לעלייה לארץ-ישראל כתיירים למכביה השנייה, שנפתחה ב-2 באפריל בתל אביב. רבים חשבו כי תלך בעקבות המכביה הראשונה שפתחה את גל העפלת התיירים, מבלי להביא בחשבון את השינויים במדיניות ממשלת המנדט בשלוש השנים שחלפו מאז.

האיש שדיווח על האוניה ושבזכותו נשמר זיכרונה, הוא דב לרמן, מנהל בית העולים ברחוב העלייה 49 בתל אביב, שבתזכירו "תכוף-סודי" למר ברוך יפה, מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית בתל אביב, הוא סיפר על הסבל שעברו המעפילים במסעם, ותיאר את המארגנים ככנופיה של עבריינים חסרי מצפון, המנצלים יהודים נואשים השואפים בכל מאודם לעלות ארצה.

מקריאת המסמך מתברר כי זו לא היתה אוניית מעפילים מתוכננת מלכתחילה, אלא פתרון אד הוק לבעייתה של קבוצת מעפילי תיירות, שהמארגנים נתקעו איתם, ללא אפשרות להעלותם כתיירים מחמת ההחמרות וההגבלות במתן אשרות תייר לארץ ישראל.

סיפורה של אוניה עלומה זו – כמו סיפורה של 'אסטיה' – הוא טיפוסי ביותר לתולדות ההעפלה ההמונית במחצית הראשונה של שנות ה-30. דרכן של אוניות ההעפלה היתה אלמונית והן לא נרשמו ברשימות הביטוח של חברת 'לוידס' בלונדון. רק נבירה במסמכים בני התקופה גילתה את קיומה. העיתונות בימים ההם כלל לא ידעה אודותיה מאומה, ולא דיווחה אודותיה מאומה.

אודה ואתוודה. שפשפתי את עיניי למקרא הדברים בספרו של שפירא.

שפשוף העיניים הינו הכרחי. עשרות ויקיפדים מיומנים התהדרו כי חיפשו בכל מקור אפשרי אודות אוניות המעפילים, כולם הפכו למומחים, ואילו אני הקורא הפשוט, מצאתי בקלי קלות פרטים חשובים מאין כמותם שהללו החמיצו, מבלי שאהיה מומחה או שאתהדר לשווא בנוצות כאלה.

קראתי בקפידה רבה את הנתונים אשר עליהם התבססו הויקיפדים בהנחתם כי 'אסטיה' היא 'אסטיר' בוודאות גבוהה. ברם, דעתי היא כי לא די באיסוף כתבות מן העיתונות כדי להטביע אוניית מעפילים. ידוע לנו כי היו התארגנויות אד הוק שלא הגיעו לידיעת העיתונים, ולכן יש לחפש תמיכה בעדויות אחרות. בויקיפדיה אפילו לא חיפשו אותן, שמא הן קיימות בכל זאת.

תתכן בהחלט הסיטואציה, אפילו אם היתה קלושה, שהגיעו לחופי הארץ שתי אוניות מעפילים כמעט באותה עת, והיו כתבים שסברו כי 'אסטיר' אינה אלא 'אסטיה' או להיפך, בגלל השמות הדומים, וערבבו את הפרטים אודותיהן, עד שההיתלות במנוח זרח פיק עלולה להטעות כליל כיום. לפי הכתובים, פעם הוא הגיע ב'אסטיה', ופעם הוא הגיע ב'אסטיר', אבל אין יוצא מכך כי 'אסטיה' היא 'אסטיר'. יתכן כי מר פיק הגיע לארץ באחת משתי האוניות, והדיווחים על ירידתו מן האוניה האחרת היו שגויים מחמת הבלבול ששרר באותם הימים. ועל שגיאה זו ואחרות עלולים הויקיפדים לבנות תלי תלים מבלי שהרהרו בקיומן.

מודעות פרסומת

בלוג בוורדפרס.קום.
Entries וכן תגובות feeds.