האם הנצרות הפרוטסטנטית הולכת ונעלמת מן העולם?

10/10/2012 ב- 09:05 | פורסם בענייני דיומא | סגור לתגובות על האם הנצרות הפרוטסטנטית הולכת ונעלמת מן העולם?

בקרב היסטוריוני השואה מקובל לומר כי כ-5.8 מיליון מיהודי אירופה וצפון אפריקה נרצחו במהלך מלחמת העולם השנייה. נכללים ביניהם גם שבויים מצבאות המערב ומן הצבא האדום. הנאצים רצחו כל שבוי יהודי שנתפס בידם, בניגוד לאמנות הבינלאומיות. מספר השבויים הנרצחים היה רב. כ-80 אלף יהודים שלחמו בשורות הצבא האדום נרצחו בידי הנאצים לאחר שנפלו בשבי. בין קרבנות השואה אין מונים את הרוגי הקרבות. כ-120 אלף לוחמים מבני עמנו נהרגו רק בשורות הצבא האדום.

על פי דתנו, יהודי הוא רק מי שנולד לאם יהודיה ולא המיר את דתו, או שהינו יילוד נוכרי שהתגייר. על סמך ידיעה זו, יש לשאול שוב כמה יהודים מבני דת משה נרצחו בשואה. התשובה המדויקת היא שלעולם נדע. לאחר קבלת תורת הגזע הנאצית, רדפו הגרמנים גם אחר אנשים אשר הסב שלהם היה יהודי, אף שהוריהם והם עצמם הוטבלו לנצרות. עקרונות חוק השבות הישראלי מבוססים על רדיפה רצחנית זו. אם כך, יהא נכון לדייק ולומר כי הנאצים רצחו כ-5.8 מיליון אנשים שלפי סברתם היו יהודים. כלומר, הרדיפה שלהם היתה טוטאלית – יהודים ויהודים מדומים כאחד. הם לא רדפו אחרי בני אדם. הם רדפו אחרי הגנים. הרי תורת הגזע הנאצית מבוססת על גנטיקה. הגרמנים רצו למחות כל "גן יהודי" מן העולם, אפילו היה הוא בגופו של נוצרי.

כשנחשפים לעובדה זו אי אפשר שלא להתבלבל לשמע הטענה כי כשליש מעם ישראל נספה בשואה. אם נרצחו 5 מיליון יהודים לפי דתם, האם לאחר מלחמת העולם השנייה נותרו 10 מיליון יהודים בתבל? ואם נרצחו יותר? מסופר כי נותרו 12 מיליון. האם כולם היו יהודים או שנכללים ביניהם גם אלה שרק מוצאם היה יהודי?

את התשובה ניתן למצוא באוכלוסיית יהודי ארצות הברית. אין אפילו אדם אחד עלי אדמות שיודע מהו מניינם. בארצות הברית מופרדת הדת מן המדינה ואין לרשויותיה יכולת מוקדמת לדעת מהי דתם של האזרחים. הן גם אינן רשאיות לחייב אותם להודיע זאת, או לשייך אותם לקהילה מסוימת על סמך עדויות של אזרחים אחרים. לדבר הזה ישנה חשיבות רבה. בעם ישראל לדורותיו, ולאחר מכן גם במדינת ישראל, החליט הקולקטיב מי משתייך אליו. חסידיו של ישו ראו עצמם כיהודים אבל העם סירב לקבל אותם ככאלה. העם הוציא אותם מתוכו. בארצות הברית לא יכול לקרות כדבר הזה. חסידיו של ישו היו נחשבים יהודים, מכיוון שכך הגדירו את עצמם. לקולקטיב אין סמכות לשייך אותם לזהות אחרת. זאת אומרת, אם ישו היה אמריקני, לא היתה מתפתחת הנצרות בכלל. ההיבדלות של חסידיו מן היהדות לא יכולה היתה להתרחש בתנאים הללו.

הפרדת הדת מן המדינה היא הסיבה שאזרחים אמריקניים ממוצא יהודי ממשיכים להגדיר את עצמם יהודים, למרות שלפי ההלכה היהודית הם אינם משתייכים עוד לעם ישראל. כאשר הם יעלו לארץ, לפי זכותם המעוגנת בחוק השבות, תתברר להם האמת הזאת מיד. פתאום יתגלה להם כי היותם נימולים אין משמעה שהינם יהודים, ובר המצווה שחגגו בגיל 13 הוא פרט פיקנטי בלבד בתולדות חייהם.

אי הידיעה המדויקת ביחס לגודלה של יהדות ארצות הברית הינה זהה גם לאי הידיעה ביחס לגודל האוכלוסייה הפרוטסטנטית בארץ כבירה זו. ברישומי הכנסייה מצויים כל אלה שהוטבלו בה, אך חלק מהם נעשו אתאיסטים גמורים ולא טרחו להודיע על כך לכומר העירוני, וחלק נוסף מגדיר עצמו כפרוטסטנטי אף שלא הוטבל לנצרות. אני מכיר עולה חדש מארצות הברית שנולד לאב יהודי קונסרבטיבי ולאם פרוטסטנטית, כרת ברית מילה עם אלוהיו בגיל 8 ימים ולא הוטבל מעולם לנצרות, אך לאחר מות אביו גידלה אותו אימו כנוצרי, וכך הוא מגדיר גם את עצמו. הוא טוען שהינו יהודי כמותי, אך בניגוד אליי הוא גם מאמין במשיחיותו של ישו. הסברתי לו כי בישראל קובע הקולקטיב מי משתייך אליו, ואם הוא מאמין בישו, אז הגדרתו היא אחת: נוצרי. לפיכך ניתן להבין את הערפול ביחס לגודלה המדויק של האוכלוסייה הפרוטסטנטית בארצות הברית. ניתן להגדיר אותה בכמה אופנים, כפי שניתן להגדיר בכמה אופנים את האוכלוסייה היהודית. לעומת זאת, ברורים הדברים בישראל. מי שנולד לאם יהודיה מוגדר הוא יהודי בארצנו. מי שנולד לאם נוצרייה ומאמין במשיחיותו של ישו הוא אדם נוצרי.

על כן, הדרך המקובלת בארצות הברית להעריך את גודל האוכלוסייה הפרוטסטנטית שחיה בה, היא באמצעות סקרי דעת קהל. האזרחים נשאלים מהי אמונתם, לפי דעתם. אתמול פורסם כי בסקר שערך מכון פיו נמצא כי בארצות הברית, במדינה אשר בה מספר הפרוטסטנטים הוא הרב ביותר בעולם, אין הפרוטסטנטים מהווים עוד רוב, כפי שהיוו מאז היווסדה. אחת הסיבות היא ההגירה הלטינית. ההיספאנים הינם קתולים. אבל ישנן סיבות נוספות הגורמות לדעיכת האוכלוסייה הפרוטסטנטית, לא רק בארצות הברית, אלא בתבל כולה.

סיבה אחת: נבצר ממני להבין מדוע מגמת אימוץ האתאיזם מתחזקת דווקא בקרב הפרוטסטנטים, אך זוהי עובדה שאין עליה מחלוקת. הקתולים נותרים דבקים באמונתם. פרוטסטנטים רבים שואלים את עצמם אימתי ישוב ישו ויגאל את האנושות. בסוף העשור הבא נציין אלפיים שנה מאז נעלמה גופתו של המשיח הנוצרי, ולמרות ההבטחות של חסידיו מן הגליל, ניתן לשער כי אין בכוונתו להופיע מחדש באחד הימים. השערה זו מערערת את אמונת הפרוטסטנטים. בניגוד ליהדות הבית השני, שממנה ינקה את אמונותיה, מתבססת הנצרות על חזונות ערטילאיים מאשר ארציים. כשלא מתגשמים החזונות הללו, נולד הספק בסופו של דבר.

סיבה שניה: הפריון בקרב הפרוטסטנטים הוא מן הנמוכים בעולם. אינני יודע מהם הנתונים העדכניים בגרמניה, אבל בעבר קראתי כי שיעור הילודה בחבל היער השחור הינו גדול יותר מאשר בשאר מחוזות הגרמניים. ביער השחור ובסביבותיו מתגוררים קתולים. הגרמנים הקתוליים בגרמניה הינם אדוקים יותר מאשר האוסטרים, שגם הם גרמנים קתוליים. בגלל אדיקותם הדתית, נהוג היה לסבור כי תושבי היער השחור לא נטלו חלק בהשמדת היהודים. רק לאחר נבירה בארכיונים נתברר כי דווקא הם היו רצחניים ביותר. האם היתה זו גם שנאה דתית? מאז ומעולם שנאו האיטלקים הקתוליים את היהודים, אך עד שהשתלטו הנאצים על צפון איטליה, איש לא חשב שם שצריך לשלוח את שכניהם אל בירקנאו. מכל מקום, ישנה נטייה לסבור כי הקתולים, בגלל אדיקותם הדתית, זוכים להשכלה פחותה משאר האוכלוסייה מפני שזהו רצונם. לכאורה, הם אינם רוצים לדעת יותר מדי והינם פחות סקרניים, מאחר שכתבי הקודש כבר סיפרו על הכול. לפי המשך הסברה, בגלל הנחיתות ההשכלתית הם יולדים יותר צאצאים. ברם, הפריון של יהודיות מן הזרם הדתי-לאומי הוא הגבוה בישראל, ושיעור הנשים בזרם זה שזוכה להשכלה על-תיכונית הוא גדול יותר משאר הזרמים. מכאן, לא תמיד ישנו קשר ישיר בין מידת ההשכלה לרמת הילודה.

כיצד הוסבר הפריון הגבוה ביער השחור? שם נמצא שיעור ההריונות הרב ביותר בקרב נערות גרמניות. לכאורה, ישנה סיבה: הקתולים נמנעים משימוש באמצעי מניעה בגלל דתיותם. כשבכל שנה מתפרסם כי שיעור ההריונות הבלתי רצוי בקרב נערות ישראל הוא הגבוה ביותר באוכלוסיה הדתית, מיד מגחכים החילונים ושואלים עצמם מדוע טרם הגיעה בשורת הגלולה אליהן. אולם לא זוהי הסיבה. הבנות המשתייכות לנוער הגבעות הינן קיצוניות ביותר בדתן, ולמרות זאת פה ושם הן מתעברות. בזמן שיהודיה חילונית יולדת את ולדה הראשון בגיל 25, ליהודיה דתית-לאומית יש כבר חמישה צאצאים. הן מתחילות מוקדם יותר לקיים יחסי מין. בקומונת נוער הגבעות נוהגות הבנות לקיים יחסי מין בגילאים שבהם נערות חילוניות טרם זכו להתנשק בפעם הראשונה. בזמן שמחצית הנערות החילוניות זוכות לחווייתן המינית הראשונה, בשרתן בצבא, מרבית הנערות הדתיות-לאומיות כבר נשואות מזה שנה ויותר. כך גם הוסבר שיעור הילודה בקרב נשות היער השחור. הקתוליות מתחתנות בגיל מוקדם יותר מאשר הפרוטסטנטיות, וככל שהמשפחה מתקיימת זמן רב יותר במהלך תקופת הפוריות הנשית, כך גדל שיעור הצאצאים בקרבה. מלבד זאת, רוב הקתוליות נוהגות להינשא ולבטח להביא ילדים לעולם. הפרוטסטנטיות הגרמניות מאחרות להינשא, או לא נישאות בכלל; יולדות ולד יחיד, או מוותרות על הבאת ילדים משלהן.

סיבה שלישית: מדינות סקנדינביה הן לותרניות. אי אפשר לטעות בכך כשמתבוננים בדגליהן. על כולם מתנוסס הצלב שאחז מרטין לותר, מפיץ הנצרות הפרוטסטנטית. אולם, מאז נסתיימה מלחמת העולם השנייה אימצו הסקנדינבים המזועזעים דת חדשה, היא דת השלום. דת זו מתאפיינת ברב-תרבותיות. אם אצל בני הזוג היהודיים מצויה החשיבות הראשונה בדתם, אצל הסקנדינבים מוענקת החשיבות הרבה ביותר לרגש האהבה. מרבית הסקנדינבים הלותרניים עדיין מתחתנים ביניהם רק מפני שבני דת זו הם המרכיב העיקרי באוכלוסיית רוב היישובים. בערים מעורבות, כמו במאלמה השבדית, נישואי התערובת נפוצים יותר. בחור אנגלי שהתגורר במאלמה נהג לספר: את נשות העיר ניתן לחלק לשש קטגוריות – האיראניות הן משופמות, העיראקיות אינן משוחחות עם זרים, הלבנוניות (ממוצא פלשתיני ברובן) הן ידידותיות ומטופחות. השבדיות הן גדולות-גוף ואינן מסירות שיער מגופן, והבוסניות הן הכי אטרקטיביות. הבחור האנגלי, נוצרי פרוטסטנטי למהדרין, נישא לבוסנית. היא התעקשה שארבע ילדותיהן תהיינה מוסלמיות, והוא נכנע לה בגלל האהבה, וכנראה, גם משום שהבוסניות הן נשים עיקשות. אותה עקשנות היא שיוצרת את חזותן הפראית שמושכת כל כך את הגברים. לא לשווא נחשבות היוגוסלביות לסוגיהן כנשים הכי יפות באירופה. מי שביקר בדוברובניק מצא עצמו לוטש עיניו כמו היה בלב קראקס.

אומנם הפלשתיניות הן ידידותיות, ולבטח אינן יהירות כמו היהודיות השבדיות, אבל בסופו של דבר רובן המכריע מקימות משפחה עם גברים ממוצא ערבי. הבוסניות והאלבניות הן אירופיות. אין להן שום סייגים להינשא לסקנדינבי, כל עוד תהיה משפחתן מוסלמית. הן קנאיות מאד בסוגיה זו. ומה יעשה בחור נורדי שהתאהב בבוסנית? הוא יציית לכל דרישותיה. אולם, המצב ההפוך אינו מתרחש. גברים מוסלמים שנישאים לסקנדינביות מכריחים אותן להתאסלם ולאמץ זהות שהיא בלתי אירופית. מכל אחת מהן נשללת החירות האישית, ועל בסיס שלילה זו כולן מחויבות ללדת צאצאים מוסלמים רבים ככל האפשר. הקטגוריה השישית של הבחור האנגלי היתה "מכונות הרבייה", אותן פרוטסטנטיות שהתאסלמו למען אהוביהן. בה בעת, הקתוליות האיטלקיות אינן נוהגות כמותן, כמובן. כך נוצר בימינו פער, שהולך וגדל, בין הזרמים השונים בנצרות, לרעת הפרוטסטנטים.

בלוג בוורדפרס.קום.
Entries וכן תגובות feeds.

%d בלוגרים אהבו את זה: