מעשה במלך ובנוכלים שארגו עבורו בד פלאים

17/02/2011 ב- 10:59 | פורסם בעל מדף הספרים | סגור לתגובות על מעשה במלך ובנוכלים שארגו עבורו בד פלאים
תגים:

בספרות האירופית העממית של ימי הביניים התקיימו והתפתחו מוטיבים רבים של מעשי לקח, שהושאלו מתקופות מוקדמות ומתרבויות אחרות. אחד החביבים והנודעים שבהם מתאר מעשה של נוכל המעמיד פנים שהוא מבצע דבר-מה, ואיש אינו מסוגל לכאורה להיווכח בפרי עמלו אם אינו ממלא אחרי תנאי מסוים. מוטיב זה הונצח ביצירות אחדות, והגיע לפסגתו בסיפור 'בגדי המלך החדשים' מאת האנס כריסטיאן אנדרסן.

ההנחה הרווחת כיום גורסת כי המקור הישיר למעשיה של אנדרסן הוא הפרק ה-32 בקובץ 'סיפורי הלקח של הרוזן לוקנור ושל פטרוניו' שליקט, עיבד ופרסם דון חואן מנואל, אחיינו של מלך ספרד, בשנת 1335. הוא היה זה שנטל את המוטיב האמור, וטווה בו ביד אמן את תיאור החייט הרמאי שמוליך שולל מלך רב-כוח לשם תאוות בצע. אולם, מאין הגיע המוטיב לידי דון חואן מנואל אין איש יודע. השערתי היא כי קרא הוא באחת ההזדמנויות גרסה בוסרית של טיל אולנשפיגל שהיתה נפוצה בארצו, והשתמש במוטיב לצרכיו שלו. ראו נא: התמונה שצייר טיל אולנשפיגל בטירת הרוזן.

לפניכם הסיפור של דון חואן מנואל (Don Juan Manuel) שאת תרגומו קרא גם אנדרסן בשעתו:

Lo que sucedió a un rey con los picaros que hicieron la tela

שלושה נוכלים מארץ רחוקה הגיעו אל ממלכה עשירה וביקשו לפגוש את המלך. בהיכנסם לארמון המפואר סיפרו ליועצים שבאו לקראתם כי אין מומחים מהם באריגת בדים, וברצונם לטוות גם למלכם אריג מיוחד ביפעתו. המלך שמח מאד לשמוע זאת, וקיבל אותם לפניו בסבר פנים יפות. הוא רצה לדעת, כמובן, מה כה מיוחד בבד הזה שיטוו עבורו. השיבו לו השלושה כי רק מי שהוא אכן בנו של האיש שכולם סבורים כי זהו אביו מולידו, מסוגל לראות את הבד. אולם מי שאינו בנו של האיש הזה, כפי שהניח בטעות, לא יהא מסוגל לראותו.

המלך קרן מאושר רב. הוא פילל כי באמצעות הבד הזה יוכל לדעת מי מהאנשים בממלכתו הם בנים לאדם שנחשב אביהם ומי לאו, וכך יוכל להגדיל עוד יותר את עושרו, מפני שאזרחי ממלכתו אינם יורשים את רכוש האב אלא אם הם בניו האמיתיים, ורכוש שאין לו בעלים מובהקים מועבר מיד לאוצר המלך.

שאל אותם המלך למה יזדקקו, והשלושה השיבו לו כי לעת עתה אינם זקוקים אלא לכמה שקים מלאים זהב, ולחדר גדול שבו יוכלו לעשות את מלאכתם בקפדנות. מיד ציווה המלך לספק להם את כל מבוקשם, וביקש שיעדכנו אותו מפעם לפעם.

שלושת הנוכלים הציבו בחדר הגדול את הנולים שנשאו עימם, והעמידו פנים שהם אורגים את הבד. כעבור ימים אחדים, ניגש אחד מהם אל המלך וסיפר לו על קצב התקדמות עבודתם. הוא תיאר בפניו את מראה הבד שאין יפה ממנו בעולם, ופירט בהרחבה את אינספור העיצובים הנהדרים שטוו השלושה. כמו כן, הציע כי יואיל הוד רוממותו לבוא ולצפות במלאכתם, ובלבד שלא יתלווה אליו איש מבין עוזריו.

המלך התרצה עד מאד, אך ביקש לבדוק תחילה את הבד הפלאי באמצעות אדם אחר, ולכן שלח לשם את אחד מחדרניו מבלי שיספר לו על נפלאות האריג. משהגיע זה לחדר הטוויה, כבר שמע החדרן מפי הנוכלים מה מיוחד בבד הזה, ומשנוכח כי אינו רואה מאומה, לא העז להתוודות על כך, ולפיכך, כששב אל המלך לדווח לו על שליחותו, תיאר בפניו את כל קורותיו אך ורק מתוך דמיונו.

המלך הוסיף לשלוח עוד כמה מאנשיו כדי לצפות בבד הפלאי, וכולם דיווחו לו מדמיונם את אשר ראו, ואף הפליגו בתיאורים מוגזמים כדי שלא יחשוד בהם שאין הם בנים אמיתיים לאביהם. לבסוף, גמר אומר המלך להגיע בעצמו לשם כדי לראות במה מדובר. משנכנס לחדר הטוויה, הבחין כי שלושת הזרים עוסקים באריגה, תוך שהם מביעים דעתם בנוגע לפרטים השונים, אך לא ארגו שום דבר שיכול היה המלך לראות לנגד עיניו.

כאשר ראה המלך שאינם אורגים דבר, אף שהם מתארים את הבד, ושהוא אינו רואה את אשר ראו אחרים, חדרה חלחלה אל ליבו, שמא אינו רואה את הבד כי אין הוא בן מלך, ולפיכך, עלול הוא לאבד את המלוכה אם יתגלה הדבר לאחרים. לכן, החל אף הוא להלל את שבחו של הבד, וכששב אל ארמונו הפליג בתיאורי האריג המרהיב גם בפני אנשי החצר. קצין המטה שלו כה נלהב מן התיאורים המקסימים הללו, עד שביקש אף הוא לצפות בבד, והמלך נתן את הסכמתו, כי סקרן היה לדעת מה יראו עיניו של זה גם כן.

משנכנס הקצין לחדר ההוא, חשש כבד מילא אותו. הוא עצמו לא ראה דבר, וסבר כי אין הוא בנו של האיש שאותו חשב לאביו. כה חרד היה פן ייוודע הדבר למישהו אחר, ועל כן החל גם הוא להלל את הבד בדומה למלך ואף למעלה מזה. עד כדי כך ירא מן החרפה שהמיט עליו האריג המופלא.

כששמע זאת המלך מפיו, נתקף מרה שחורה עוד יותר, והגיב לדברים האלה בשבחים רבים עוד יותר על מלאכת האריגה, כדי שלא יתגנב חלילה חשד ללב הקצין. כך המשיכו להלל ולשבח את האורגים הזרים כל האנשים ששלח המלך אל חדר הטוויה, ואף אחד מהם לא העז לומר שאינו רואה את הבד.

הדבר נמשך עד שהגיע מועד הנשף המלכותי, וכל האנשים הללו יעצו למלך כי כדאי שילבש בגד העשוי מאותו בד נהדר בערב הזה. קשוב לעצתם, הזמין המלך את האורגים לפניו וביקש מהם שיתפרו לו גלימת מלכות מן האריג המופלא ושילם להם את שכרם. השלושה העמידו פנים שהם מודדים וגוזרים בהתאם למידות גופו של המלך, ופנו אחר כך למלאכת התפירה.

ביום הנשף שבו השלושה אל המלך והעמידו פנים שהם מלבישים אותו, וכי הבגדים מונחים עליו כהלכה, עד שזה האמין שהוא לבוש בהידור כה רב, והעז לעלות על סוסו ולרכוב ללא היסוסים לעיני נתיניו.

כאשר ראו כל באי הנשף את מלכם רוכב ללא בגדים, וביודעם כי מי שאינו רואה את הבגד אינו הבן של מי שחשב שהוא אביו מולידו, היו בטוחים שכל שאר האנשים רואים את אשר כל אחד מהם אינו רואה, ואם יודו בדבר, יאבדו את נכסיהם ואת כבודם.

ובגלל סיבה זו נשמרה האמת בליבם ואיש לא העז לחשוף אותה, עד אשר אחד מסייסי הארמון, שלא היה לו מה להפסיד, ניגש אל המלך ואמר לו: אדוני הרם והנעלה, לא אכפת לי אם מישהו יחשוב שאינני בנו של אותו איש שאני סבור שהינו אבי, ולכן אני אומר לך: אתה, המלך, רוכב עירום!

הערה: מר מנחם ארגוב ביקשני להכריז כי תרגומו לעברית יצא לאור בהוצאת מאגנס.


לא רק אנדרסן עשה שימוש במוטיב הזה, אלא גם מיגל דה סרוונטס בחר לעשות זאת במערכון 'בימת הפלאות' (El Retablo de las Maravillas).

זוג שחקנים נודדים, צ'ירינוס וצ'נפליה, אליהם התלווה נגן צעיר, מגיעים עם תיאטרון הבובות שלהם לכפר פלוני, שם הם מעלים הצגה בביתו של ראש המועצה לרגל נשואי בתו. השלושה מביאים עימם בימה בעלת תכונה פלאית: המחזה שיוצג עליה לא ייראה כלל לעיני אלה שהם צאצאים בלתי-חוקים או שאינם נוצרים טהורי-דם. הם מעמידם פנים, אפוא, שהם מעלים הצגה על הבימה הזאת, והצופים שאינם רואים דבר, חוששים להודות בזאת שמא יתברר לכל הנוכחים שהינם ממזרים או מומרים. בעיצומה של ההצגה מגיע אל הבית קצין צבא, המבקש למצוא מקום לינה לחייליו בכפר. מכיוון שאיננו רואה מאומה, הוא תוהה בקול רם מה מתרחש שם, וכשהאחרים שומעים את דבריו, הם מתנפלים עליו וטוענים כי ודאי יש לו שורשים יהודיים. מתפתחת במקום תגרה גדולה שלאחריה נחשפת התרמית כולה.

מילות מפתח: המקור של בגדי המלך החדשים, הנס כריסטיאן אנדרסן, דון חואן מנואל, הרוזן לוקנור, הרוזן לוקאנור, מיגל דה סרוואנטס.

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com.
Entries וכן תגובות feeds.