האומנם נתגלתה מערת הקבורה של ישו?

23/03/2007 ב- 13:09 | פורסם בתעלומות מן העבר | סגור לתגובות על האומנם נתגלתה מערת הקבורה של ישו?
תגים:

מכלל העובדות שמחזיקה בהן האנושות ידועות בין השאר שלוש שהן מן המפורסמות ביותר: האחת גורסת כי טקסטים שנכתבו במילניום הראשון מספרים אודות יהודי בשם ישוע בן יוסף שמת במאה ה-1 בירושלים. השנייה גורסת כי כל בני האדם שנולדו עד אמצע המאה ה-19 כבר מתו. השלישית גורסת כי יהודים נוהגים לקבור את מתיהם. אם נתבסס על עובדות אלו נוכל לגזור השערה סבירה ביותר: במאה ה-1 חי יהודי בשם ישוע בן יוסף ולאחר מותו נקברה גופתו.

כמעט אלפיים שנה לאחר מכן מתגלים בירושלים עצמותיו של אדם מן המאה ה-1 ששמו ישוע בן יוסף. עתה נשאלת השאלה: האם ישוע בן יוסף ההיסטורי שעצמותיו אך נתגלו, הוא ישוע בן יוסף מן הטקסטים העתיקים? למותר לציין כי תשובה חיובית משמעותה אדירה בכל קנה מידה למאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם. על פי אמונת הנוצרים, ישו לא הותיר כל זכר לגופו על פני האדמה.

שמחה יעקבוביץ', במאי סרטים דוקומנטריים עטור פרסים, נטל על עצמו את המשימה לקשור את עצמותיו של ישוע ההיסטורי עם ישוע המוזכר בכתבי הברית החדשה. בכך אמורה מלאכתו להתנגש כבר מראשיתה עם הדת הנוצרית ולפיה עלה ישו השמיימה בהתערבות האל. אלא שהצוות שגייס יעקבוביץ' מדלג בקלות מעל המשוכה הזו: איש מהם אינו תומך בגלוי בטענה המדעית של זמננו כי מתים אינם עולים השמיימה. בחוכמה שלפני מעשה הם מציעים כי היתה זו נשמתו של ישו שעלתה למרומים והתאחדה עם אלוהים, ואילו גופו נותר על הקרקע ואחר כך נקבר. מן הסתם, יסכימו עם כך לא מעט נוצרים מאמינים. רעיון תחיית המתים שקנה לו אחיזה בעולם העתיק וסחף אחריו המוני מאמינים חדשים, אולי פירושו תחיית נשמת המת, ולאו דווקא גופה העוזבת את קברה.

יעקבוביץ' גם אינו מתעמת עם הברית החדשה. שלוש הנחות תיתכנה לגביה: א. כל הכתוב בטקסטים הללו הוא בגדר בדיה. ב. חלק מן הכתוב בהם מבוסס על אמיתות. ג. כל הכתוב בהם הוא אמת לאמיתה. מסרטו של הבמאי ניתן להסיק כי בחר בהנחה הכי פחות בעייתית מבחינתו, היא ההנחה השנייה. אלא שיעקבוביץ' מתיר לעצמו לפרש את הכתוב כראות רצונו, ובלבד שיתאים לאישוש ההשערה שלו.

הבשורות לפי מרקוס ולפי לוקס מספרות כי יוסף איש רמתיים הניח את גופתו של ישו בכוך חצוב בסלע. אולי היה זה פיתרון ארעי בגלל מצוקת הזמן. ישו הומת ביום שישי, ובשבת אין לקבור אדם יהודי. גבעת הגולגולתא, שם נצלב ישו, היתה בימים ההם מחצבה נטושה, ואפשר שיוסף הרמתי מצא בה כוך פנוי לשימושו, עד שיוכל להעביר את גופת המת לקבורה תמידית. בבשורה לפי מתי ישנה תוספת מעניינת: למחרת קבורתו של ישו נקהלו ראשי הכהנים אצל פונטיוס פילטוס, ואמרו לו: נזכרנו כי בעת שהיה חי אמר ישו כי אחרי שלושה ימים קום יקום ממותו. לכן צווה נא שיישמר הקבר, שמא יבואו חסידיו וייטלו את הגופה, ולאחר מכן יאמרו לעם כי ישו קם מן המתים. בדבר הזה מוצא יעקבוביץ' רמז מדוע מצאה מרים המגדלית את מערת הקבר ריקה. חסידיו של ישו הם שנטלו את הגופה עימם כדי לקבור אותה במקום מסתור אחר. נשמתו בלבד היא שעלתה השמיימה.

עצמותיו של אותו ישוע בן יוסף נמצאו במערת קבורה באביב 1980. פיצוצים שנערכו באתר בניה במזרח תלפיות חשפו את כניסתה לעיני כול. מעל לכניסה עוצב בקפידה משולש חסר צלע תחתונה ובתוכו עיגול. ארכיאולוגים שהוזעקו למקום תהו בדבר העיטור המשונה. עיטורים למיניהם לא מצויים בדרך כלל בפתחי מערות קבורה. כשנכנסו למערה גילו בה עשר גלוסקמות ותארכו אותן למאה ה-1. למעשה, מנהג איסוף העצמות כשנה לאחר קבורת הגופה, והנחתן בתוך ארון אבן, היא הגלוסקמה, נמשך רק כמאה שנים, ונפסק כליל לאחר חורבן בית שני בשנת 70.

כעבור יום הוצאו הגלוסקמות עם העצמות בתוכן והועברו לידי רשות העתיקות בגלגולה הקודם. גלוסקמה אחת אבדה באורח פלא בדרך. הפקחים לא היו מוטרדים מכך. למעלה מאלף גלוסקמות נאספו עד אותם ימים, וחסרונה של אחת מהן היה דבר פעוט חשיבות בעיניהם. אותה גלוסקמה תעסיק לימים את עולם הארכיאולוגיה, את כל חוגי הכנסייה וכמובן, את חוקרי המשטרה.

בחמישית מאוסף הגלוסקמות שנצטבר עד כה, נמצאו שמות חקוקים עליהן, ואלה מעידים על המתים שנטמנו בהן. מן המערה הוצאו שבע גלוסקמות בעלי שמות. על האחת נחקק ישוע בר יהוסף באותיות ארמיות. על השנייה נחקק מריה באותיות עבריות. על השלישית נחקק מתיה באותיות עבריות. על הרביעית נחקק יוסה באותיות עבריות. על החמישית נחקק מריאמנה מארה באותיות יווניות. על השישית נחקק יהודה בר ישוע באותיות עבריות. השביעית נעלמה ואיש לא זכר עוד מהו השם שנחקק עליה.

לאחר הוצאת הגלוסקמות נחתמה מערת הקבורה מחדש. הארכיאולוגים בחנו אותן היטב שוב ולא מצאו בהן עניין רב. את העצמות שלחו להטמנה חוזרת באזור לטרון, ואילו את הגלוסקמות עצמן הותירו במחסניו של מוזיאון רוקפלר. לטענת אלמנתו של יוסף גת שנמנה עם חוקרי המערה בעת התגלותה, אמר לה בעלה באותם ימים בשיחה פרטית ביניהם, כי ישנה סבירות רבה שמדובר בקברו של ישו הנוצרי. ברם, חלפו יותר משני עשורים עד שנודעה השמועה לשמחה יעקבוביץ'. הוא, כמובן, התפעל מן הצירוף הייחודי של השמות, ועמד מיד על המשמעות הסנסציונית של התגלית הארכיאולוגית.

מן הברית החדשה ידוע כי ישו היה בנה של מרים הבתולה. יוסף היה בעלה. נראה שהיה גם אביו הביולוגי, אך על כל פנים הוא גידלו ולפיכך נחשב אביו. מכאן ששמו המלא של משיח הנוצרים היה ישוע בן יוסף. בדיוק כפי שנמצא בגלוסקמה הראשונה. מומרים רומאים הם שהעניקו למריה, אם ישו, את הגרסה הלטינית של שמה. השם מריה נדיר ביותר על פני הגלוסקמות שנמצאו בארץ-ישראל, והנה הוא מופיע על הגלוסקמה השנייה. באילן היוחסין של מריה לפי הבשורה של לוקס, מופיע השם מתיה כמה פעמים. שם זה מופיע על הגלוסקמה השלישית.

הגלוסקמה היחידה שנמצאה מאז ומעולם ועליה חקוק השם יוסה, היא הגלוסקמה הרביעית שנמצאה באותה מערת קבורה בתלפיות. יוסף היה אחיו של ישו, אך בבשורה לפי מרקוס הוא קרוי יוסה. על הגלוסקמה החמישית מופיע השם מריאמנה מארה (או שמא זהו שמן של שתי נשים: מריאמה ומארה). יעקבוביץ' שיער מיד כי על הגלוסקמה מצוין שמה של אשה אחת, היא מרים המגדלית. האומנם?

לפי המסורת הנוצרית מתה מריה מגדלנה בצרפת. לשם הגיעה לאחר שבמשך שנים רבות הטיפה בגליל, ביחד עם אחיה פיליפוס, בפני יהודים דוברי יוונית. אין פלא אם כך כי דבק בה הכינוי מארה, כלומר גבירה. ברם, לפי "מעשי פיליפוס" – אחת הבשורות שנותרו מחוץ לקאנון הנוצרי – מתה היא בירושלים, ובכך מצא יעקבוביץ' תמיכה להשערתו אל מול הספקנים. אלא שלא רק בכך מדובר: ב"מעשי פיליפוס" קרויה מרים המגדלית בשמה היווני מריאמנה.

על מנת לאשש את השערתו כי מדובר בעצמותיה של מרים המגדלית, שלח יעקבוביץ' לבדיקת דנ"א מיטוכונדריאלי שרידים מעצמות מריאמנה ומעצמותיו של ישוע בן יוסף שנמצאו בגלוסקמות. דנ"א מיטוכונדריאלי מצוי באלפי עותקים בתא, ולכן קל יותר לאתרו ולבודקו בדגימות עתיקות מאשר דנ"א גרעיני. בדיקה שכזו מגלה האם קיימת קרבת משפחה אימהית בין שתי דגימות או יותר. מן הבדיקה שערך קרני מת'סון עלה בלא צל של ספק כי השניים לא היו אם ובנה או אח ואחות. כלום היו בעל ואשה? השמועות על כך, כידוע, מהדהדות לאורך מאות בשנים, והן אפילו גורסות כי לבני הזוג היה צאצא משותף.

לפי יעקבוביץ' מדובר כנראה ביהודה בן ישוע, אותו ילד שעצמותיו נמצאו גם הן במערת הקבורה בתוך הגלוסקמה השישית. הבמאי מסתמך על הבשורה לפי יוחנן, שבה נאמר כי על יד הצלב עמדו מרים הבתולה, מרים המגדלית, והתלמיד האהוב על ישו. כשראה אותם אמר ישו: אשה, הנה בנך. שמא נתכוון לומר: מרים המגדלית, הנה בנך, הוא תלמידי האהוב, שמרי עליו. כמו רומז שזהו בנו שלו, ממנה? מי שהממצאים הללו נדמים בעיניו כפנטסיה פרועה, יתקשה להמשיך ולפקפק לנוכח המאורע הבא: באוקטובר 2002 הגיחה גלוסקמה מאוסף פרטי ועליה חקוק השם: יעקוב בר יוסף אחוי דישוע. הגלוסקמה הזו הסעירה את העולם כולו. בברית החדשה הרי מצוין שמו של יעקב, אחיו של ישו. האם בו מדובר?

הארכיאולוגים טענו בנוקשות כי מדובר בזיוף, הכנסייה הגועשת ביקשה לבדוק, ולבסוף התערבה המשטרה ועצרה את הגורמים המעורבים בפרשה. הם הואשמו בזיוף עתיקות למטרות הונאה, בין היתר גם של "כתובת יהואש". אלא שיעקבוביץ' זכר כי גלוסקמה אחת נעלמה מן המערה עם הוצאתה משם. האם היתה זו הגלוסקמה בעלת הכתובת המזויפת?

על מנת לבדוק זאת נשלח לבדיקה ציפוי הפטינה של הגלוסקמה; כלומר, אותם מינרלים שמצטברים על חומר כלשהו ברבות הזמן. התוצאות היו מפתיעות וגם לא מפתיעות. נתברר לחלוטין כי אותה גלוסקמה שנעלמה בשנת 1980 היא הגלוסקמה המזויפת לכאורה. ציפוי הפטינה של כל אחת מעשר הגלוסקמות זהה זה לזה (תוספת: בשנת 2015 נודע גם כי הגיאולוג אריה שימרון מצא אף הוא שגלוסקמה זו חייבת היתה להימצא במערת תלפיות. ממצאיו מסתמכים בעיקר על טענתו של גיבסון שסיפר כי המערה היתה סתומה לחלוטין באדמה כשניגשו לחפור בה. כנראה נסתמה ברעידת האדמה שהתרחשה בשנת 363 וגרמה לה שתהיה קפסולת זמן כימית שמייחדת אותה על פני מערות אחרות). עתה מסכימים רוב החוקרים כי הכתובת "יעקב בן יוסף" החקוקה עליה היא אותנטית, ואילו התוספת "אחי ישוע" היא כפי הנראה מזויפת (תוספת: בשנת 2012 פסק בית המשפט כי יתכן שהתוספת הינה אותנטית וכלל לא מזויפת. עם זאת, לפני השופטים הוצגה תמונה משנת 1976 לכאורה ובה נראית אותה הגלוסקמה. קרי, ארבע שנים בטרם נעלמה הגלוסקמה ממערת תלפיות. אפשר שתיארוך התצלום הוא שגוי?)

מסיכום הממצאים עולה כי חמישה שמות המופיעים בברית החדשה בהקשר קרוב מאד לישו, חקוקים על גלוסקמות אשר היו מצויות יחדיו באותה מערת קבורה: יוסף אבי ישו, מרים אם ישו, מרים המגדלית, האח יוסה והאח יעקב. וכמובן, יחד עימן היתה גלוסקמה של אדם בשם ישוע. אך האם ניתן להסתמך על הברית החדשה בכל הנוגע לשמות המוזכרים בה?

בשנת 1941 נמצאה גלוסקמה ובה עצמותיהם של שני אנשים. חקוקה היתה עליה הכתובת: אלכסנדרוס סימונוס, קירניה. דמות בשם שמעון מקירניה כבר היתה מוכרת למגלי הגלוסקמה. בבשורה לפי לוקס הרי נאמר כי שמעון מקירניה סייע לישו לשאת את הצלב, והנה נמצאה גלוסקמה ובה נחקק כי אחד המתים הוא אלכסנדר בן שמעון מקירניה. אפילו את הגלוסקמה של יהוסף בר כיפא הכהן הגדול, אויבו של ישו לפי הברית החדשה, גילו במערת קבורה בצפון תלפיות בשנת 1991.

כיום גם מניחים כי גלוסקמה שנמצאה בשנת 1953 על ידי נזירים פרנציסקאנים בהר הזיתים, שייכת לפטרוס. זהו כידוע שמו הלועזי של שמעון בר יונה, וכשם הזה גילו חקוק על אותה גלוסקמה. המסורת הנוצרית גורסת כי פטרוס נקבר ברומא, אולם אין אף עדות ארכיאולוגית המאששת גרסה זו. לעומת זאת, על הגלוסקמה של שמעון בר יונה נמצא חקוק משולש ובתוכו עיגול, בדיוק כפי שנמצא בחזית מערת הקבורה של ישוע בן יוסף. האם היה זה סמל הנצרות הקדומה? לפי שעה אין לדעת, אך לא ניתן לשלול זאת. הצלב נעשה לסמל הנצרות מאות שנים לאחר מותו של ישו.

אז נותר לצוות של יעקבוביץ' לבדוק את שכיחות השמות שנתגלו חקוקים על מאות גלוסקמות. ככל שההסתברות של שמות אלה כשהם מקובצים יחדיו תהא נמוכה, כך תתמוך תוצאה שכזו בגרסתו כי מדובר במערת הקבורה של ישו. את השכיחות יש לקבוע, כמובן, לפי השמות המקוריים ולא לפי הכינויים הרשומים על אותן גלוסקמות. שכיחות השם מתיה היא 1/40. שכיחות השם מרים היא 1/4, שכיחות השם המלא ישוע בן יוסף היא 1/190. שכיחות השם יוסף היא 1/20. שכיחות השם המלא יעקב בן יוסף היא 1/97. שכיחות השם המלא יהודה בן ישוע היא 1/50. ואילו שכיחות השם מריאמנה, ובניגוד לשם המקורי מרים, היא 1/160. לפיכך ניתן להסיק כי הסתברות של צירוף שמות אלה בתוך מערה קבורה אחת הוא נמוך ביותר, ואם הוא כבר קיים, אזי זהו צירוף יחיד במינו.

אם כך, האם זוהי אכן מערת הקבורה של ישו? השערה זו תלך ותאושש ככל שתיחשפנה מערות קבורה נוספות בסביבות ירושלים, ובהן יתגלו צירופי שמות אחרים. זאת משום שמספר בני האדם שחיו במאה ה-1 בירושלים הוא סופי, ולכן כל גלוסקמה שמתגלית מקטינה את הסיכוי שיימצא צירוף דומה מאד או זהה לצירוף השמות במערת הקבורה שבשכונת תלפיות.

תמיכה עקיפה מקבלת השערת יעקבוביץ' מן השמות החסרים על שלוש הגלוסקמות האחרות. שמות שני אחיו הנוספים של ישו, יהודה ושמעון, לא נתגלו במערה. הם גם לא היו אמורים להימצא בה. על פי הרשומות, הם המשיכו לפעול לאחר חורבן בית המקדש, בתקופה שבה כבר פסק מנהג הטמנת העצמות בגלוסקמות, ולפיכך נקברו השניים תחת האדמה. גם שמות שתי אחיותיו של ישו, שלומית ומרים, לא נתגלו במערה. אם היו נשואות, ודאי שעצמותיהן שוכנות בקרבת בעליהן.

עם זאת, לא ניתן לתמוך בהשערה זו והיא תישאר בגדר קוריוז, אם לא תיערכנה בדיקות נוספות להשוואת דנ"א מיטוכונדריאלי בין שאר שרידי המתים שהוטמנו באותן גלוסקמות. הן אפשר שיתברר כי ישוע אינו בנה של אותה מריה, ואילו מריאמנה היא בכלל בתה וכיו"ב. רק כשיתברר מעבר לספק הסביר כי ישוע, יוסה ויעקב אחים הם, וכולם בניה של מריה, אז ניתן להעריך ולומר כי צירוף השמות במערה, אכן תואם לכתוב בברית החדשה מן הבחינה הביולוגית.

כשמסתיים סרטו של יעקבוביץ' מתברר כי סוגיה אחת לא עלתה בו כלל: שאלת עצמותיו של ישו הצלוב, וזוהי, כמובן, הסוגיה החשובה מכולן. קושיה זו מטרידה ביותר את מי שכבר ביקר במוזיאון ישראל, וראה כי בצד הגלוסקמות שמוצגות לקהל המבקרים, מצויים גם כמה מעצמותיו של אדם שנצלב. הגלוסקמה שבה שכנו שרידים אלה נתגלתה בגבעת המבתר בקיץ 1968, והיתה שייכת לאדם בשם יהוחנן בן חגקול. מן המוצג הזה נהיר היטב כי לא ניתן להישאר אדישים כלפי עצמותיו של צלוב כשמסמרים תקועים בהן, או כלפי הסימנים המעידים על כך. על כן, אם ישוע בן יוסף ממערת תלפיות אכן נצלב, אזי כל מי שפתח את הגלוסקמה שלו היה מבחין בכך מיד. מכאן שאותו ישוע בן יוסף לא נצלב. הארכיאולוג עמוס קלונר שבחן בעצמו את תכולת הגלוסקמות, טען כי לא ניתן היה להסיק דבר ביחס לכך בגלל מצבן המתפורר של העצמות. עמיתו, שמעון גיבסון, שנכח עימו באותה עת, סבור אחרת, ואף שב על דבריי אלו מאוחר יותר, כדרך לשלול בה את השערת יעקבוביץ'.

אם ישוע בן יוסף ממערת תלפיות לא נצלב, עומדות אז שתי אפשרויות בפתחנו: על פי האפשרות הראשונה, אין מדובר בקברו של ישו שמוזכר בברית החדשה, כפי שגורס שמעון גיבסון. האפשרות השנייה היא מרתקת: זהו אכן קברו של ישו והוא לא נצלב מעולם. אולי עשה עצמו חולה אנוש ממש בטרם הצליבה עד שדמה למת, מאוחר יותר נמלט מפיקוח הרומים בחסות "קבורתו", הופיע שוב בפני חסידיו, ואחר כך נלכד והוצא להורג בו במקום, בשיטת מיתה מעודנת יותר. או אז ניתן גם להאיר את הכתוב בברית החדשה באור חדש ומעניין.

ראו גם:

מהו הקשר בין ישו לתחריט של דג שנמצא על אחת הגלוסקמאות?

מילות מפתח: קבר ישו, מערת ישו, קבר תלפיות, מערת תלפיות, מערת קבורה, צליבה, ישו, נצרות, נוצרים, ישוע, איפה ישו מת, איך ישו מת, איפה ישו נקבר, מתי ישו מת, ירושלים.

בלוג בוורדפרס.קום.
Entries וכן תגובות feeds.

%d בלוגרים אהבו את זה: